Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) va fi susținută de Fondul Western NIS Enterprise și Proiectul „Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK Aid) pentru implementarea Programului guvernamental de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice.  Asistența financiară și tehnică în valoare de 500 mii dolari este stipulată  într-un Acord de parteneriat, semnat între cele trei entități, care stabilește angajamentul de a susține modernizarea și competitivitatea IMM-urilor și implementarea inovațiilor digitale în activitatea antreprenorială din Republica Moldova.

„Inovația digitală constituie un factor cheie în transformarea proceselor economice și  contribuie la reducerea decalajului social și economic. Vom valorifica toate oportunitățile care se deschid pentru a susține mediul de afaceri privind necesitatea investițiilor în tehnologii digitale și inovatoare. Acest parteneriat va aduce plus valoare mediului de afaceri din Moldova conectând sectorul ÎMM cu cel al inovațiilor pentru a asigura o sinergie între cerere și ofertă. Sunt convins că împreună vom reuși să obținem rezultate palpabile", a declarat directorul ODA, Dumitru Pîntea.

 

Stela Jemna, reprezentant de țară a Fondului pentru întreprinderile noilor state independente de vest, a subliniat că acest Fond implementează un program internațional de asistență tehnică pentru a susține Ucraina și Moldova în dezvoltarea unor politici economice solide și a unui leadership solid. “Prin acest parteneriat vom susține cu finanțare nerambursabilă companiile moldovenești de a implementa în activitatea economică idei inovatoare digitale și vom susține crearea de conexiuni de afaceri regionale și internaționale.”

 

Șef-adjunctul Proiectului „Tehnologiile Viitorului”, Sergiu Rabii a menționat că prin acest acord vor susține adaptarea necesităților companiilor autohtone la standardele internaționale și ajustarea la noua eră digitală. „Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova promovează inovația și noile tehnologii în mai multe sectoare strategice pentru R.Moldova. Vom veni cu expertiză, mentorat în vederea creării produselor și serviciilor inovatoare pentru a crește competitivitatea agenților economici, eficiența, sustenabilitatea și productivitatea atât pe piața locală, cât și externă.”

Reamintim faptul că Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice a fost lansat în luna octombrie 2022, fiind finanțat din bugetul de stat.  Programul a fost elaborat și dezvoltat cu susținerea proiectului „Tehnologiile Viitorului”, asimilând cele mai bune practici din Estonia și Fondul ucrainean pentru Startup. În urma primul Apel de proiecte investiționale, au fost selectate  14 idei de afaceri inovatoare în domeniul digital sau tehnologic pentru accesa finanțare nerambursabilă de până la 500 mii lei. Ideile inovatoare susținute au vizat următoarele domenii de activitate: telemedicină, turism, industrie prelucrătoare și servicii de reciclare a deșeurilor.