Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova

Rețeaua (RIAM) a fost creată cu suportul financiar și tehnic al Uniunii Europene și reprezintă o platformă de cooperare instituită printr-o înțelegere benevolă a membrilor pentru promovarea rolului Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național și internațional.
Lista Incubatoarelor
Image

RIAM contribuie la promovarea principiilor de incubare a afacerilor debutante.
Consolidarea capacităților de utilizare eficientă a fondurilor publice donatoare

Image

SERVICII OFERITE

  • Consultanță și ghidare în afaceri
  • Acces la finanțare și mentorat
  • Spațiu de amplasare la un cost redus
  • Servicii administrative și tehnice
  • Accelerator de idei în FABLab

Etapele de înregistrare în Incubatorul de Afaceri

Antreprenorii interesați să beneficieze de spațiu modern, servicii tehnice și administrative calitative, precum și condiții sigure de muncă pentru angajați, sunt încurajați să apeleze la incubatorul de afaceri din localitate pentru suport consultativ
Image

Rezidenții Incubatoarelor de Afaceri

Companii găzduite în incubator pe o perioadă de 3 ani care desfășoară diverse activități comerciale
Producere

Producere

Companii cu activitate în domeniul producerii produselor de patiserie, fabricarea articolelor textile, mobilierului și alte activități relevante
Servicii

Servicii

Companii cu activitate în domeniul prestări servicii de proiectare grafică, sistem educațional, alimentație publică și alte activități relevante

Activități organizate în cadrul RIAM

Antreprenorii au posibilitatea de a testa propria idee de afacere și a prelua bunele practici de la rezidenții incubatoarelor prin intermediul Acceleratorului de afaceri ”FabLab”
Training

Training

Cursurile de instruire sunt organizate și destinate pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale administratorilor companiilor incubate
Sesiuni B2B

Sesiuni B2B

Întâlnirile organizate între companiile de furnizori și clienți sunt orientate spre dezvoltarea parteneriatului la nivel regional
Maraton de idei

Maraton de idei

Concursul ideilor de afaceri stimulează tinerii antreprenori să lanseze afaceri sustenabile și să acceseze sursele de finanțare naționale

Bibliotecă


Image
Evenimente

Evenimente

Calea spre succes pornește de la cunoștințe! Astfel, în cadrul IA sunt organizate și găzduite evenimente precum sesiuni de informare, ședințe de lucru și conferințe tematice.
Rapoarte anuale

Rapoarte anuale

Activitatea IA este reflectată în rapoartele trimestriale și examinată conform indicatorilor de performanță pentru perioada de raportare anuală.
Publicații

Publicații

Buletinele informative și broșurile promoționale privind activitatea IA sunt publicate și diseminate spre informarea antreprenorilor în cadrul evenimentelor de mediatizare.
Concursul are drept scop promovarea bunelor practici, stimularea parteneriatelor în afaceri și valorificarea oportunităților de performanță
Image

Concurs „Incubatorul Anului”

Au fost decernate premii pentru cele mai bune Incubatoare de Afaceri
în baza rezultatelor realizate

Adelina Barbăneagră

Rata de incubare a ÎMM a fost 100% în anul 2021

Victor
Ambroci

Rata de incubare a ÎMM a fost 90% în anul 2020

Ludmila
Prociuc

Activități remarcabile desfășurate în anul 2019