Descrierea proiectului 

În cadrul proiectului, ODIMM va contribui la coordonarea activităților privind accelerarea, proiectarea, adoptarea și dezvoltarea soluțiilor durabile în domeniul turismului.

În special, proiectul a selectat 3 arii de intervenție: reducerea deșeurilor alimentare din sectorul turistic; crearea ofertelor de reducere a plasticului și regândire a ambalajului pe întregul lanț de aprovizionare; implicarea în consumul rațional și colaborativ.

Scopul proiectului: Elaborarea soluțiilor inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a turismului prin cooperare transnațională, transfer de cunoștințe și adoptarea modelelor de afaceri circulare în cadrul ÎMM.


Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea cadrului normativ pentru implementa principiilor economiei circulare în industria turismului. Implementarea acțiunilor de consolidare a cunoștințelor și adoptarea unei scheme eficiente de sprijin pentru ÎMM.

Susținerea abilităților, cunoștințelor și competențele în scopul dezvoltării soluțiilor inovatoare în economie circulară, prin regândirea modelelor de afaceri, diversificarea produselor și serviciile acestora.

Implementarea soluțiilor de modele circulare, în special prin cooperarea intersectorială în turism și cu implicarea comunităților de bune practici.

Crearea rețelei de instituții, care vor colabora în schemele de sprijin pentru promovarea economiei circulare în rândul ÎMM din sectorul turism.

Promovarea schimbului de bune practici la nivel local și internațional, în contextul replicării schemelor de sprijin în afaceri sustenabile.

În cadrul Proiectului participă 5 țări europene (Italia, Spania, Macedonia de Nord, Moldova și Grecia), care susțin dezvoltarea inovației în economia circulară în cadrul sistemului de tranziției, în special prin amplificarea lanțurilor de aprovizionare și simbioză.

 

Participarea întreprinderilor în cadrul Proiectului CEnTOUR va fi posibilă în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecție, valabil pentru perioada de aplicare 27 iulie 2021 – 29 septembrie 2021:

  1. Anunț de participare a ÎMM în Proiect
  2. Rezumatul Proiectului
  3. Regulament de înregistrare la Proiect
  4. Anexa 1 - Formular de participare
  5. Anexa 2 – Chestionar de evaluare
  6. Anexa 3 – Acordul beneficiarului
  7. Anexa 4 – Detalii bancare

Pentru mai multe detalii accesați platforma informativă a Proiectului CEnTOUR https://circulartourism.eu/ro/apel

 

Date de contact:

TATIANA CHIRIAC

Specialist Superior în Economia Verde

Direcția Finanțare pentru Creștere și Internaționalizare

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 3, of. 341

MD-2012, mun. Chișinău

Email: centour@odimm.md 

Tel.: +373 69 445 224

Image

Proiectul CEnTOUR - Economia Circulară în Turism

Proiect co-finanțat în cadrul Programului UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii – COSME, care implementează o schemă de sprijin și consolidare a capacităților întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din sectorul turism.

Perioada de implementare: 16.09.2020 - 15.09.2023 (36 de luni)

Pagina web a proiectului: http://circulartourism.eu/

În conformitate cu planul de acțiuni a proiectului, partenerii vor anunța apelul de selecție a 68 ÎMM din sectorul turism. Din Republica Moldova vor beneficia de granturi 12 ÎMM în valoare totală de 49 200 EURO:

Bugetul total:  1,329,358 EURO

Contribuția UE:  102,338 EURO

Activitățile eligibile pentru finanțare:

- costuri de participare la activitățile organizate de consorțiul proiectului (vizite de studiu, formare antreprenorială, evenimente locale);

- înregistrarea și cazarea la evenimentele externe organizate în afara consorțiului (eveniment principal la nivel european);

- adaptări documentare, costuri de certificare și colectarea a datelor privind standardizarea în funcție de fezabilitate.

-  adaptarea proceselor și produselor în lanțul de aprovizionare.