Rezultatele scontate ale Proiectului:

✔  120 de studenți vor beneficia de cel puțin un modul de instruire introdus în cadrul programului de instruire  al facultăților de textile ale universitățiilor: Universitatea Tehnică din Moldova și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași;

✔  Sporirea abilităților antreprenoriale a 60 de studenți prin participarea acestora în cadrul Programului Start-up Generation;

 Stabilirea conexiunilor între instruirea academică și așteptările sectorului privat de pe piața din domeniu;

 Formarea abilităților antreprenoriale pentru studenți privind inițietrea unei afaceri în domeniul industriei textile.

Proiectul transfrontalier Collaborative Entrepreneurial Education

Durata Proiectului: 22.09.2020 - 22.03.2022

Proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Transfrontalier România-Republica Moldova 

Proiectul Collaborative  Entrepreneurial Education”  este implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Moldova, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Iași și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi cu suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Programului transfrontalier România-Republica Moldova. 

În cadrul acestui proiect, 120 de studenți din Republica  Moldova și Romania vor beneficia de instruiri și întrevederi cu antreprenori care își vor împărtăși experiența de lucru.

 

Obiectivul general al Proiectului: Consolidarea cooperării transfrontaliere între Universitățile din industria textilă pentru sporirea accesului  la o instruire calitativă orientată spre antreprenoriat. 

 

Obiectivele specifice ale Proiectului:

✔ dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților pentru sporirea accesului la inovații, formarea unei generații noi de antreprenori până în anul 2022;

✔ consolidarea cooperării transfrontaliere  între instituțiile academice  și sectorul privat pentru a răspunde cererii emergente a pieței forței de muncă până în anul 2022.

 

Pentru a realiza obiectivele propuse, Echipa de Proiect va implementa următoarele activități:

✔vor identifica necesitățile de instruire ale studenților în domeniul formării antreprenoriale;

✔ vor pregăti și organiza sesiuni de instruire în domeniul antreprenorial pentru studenții facultăților de textile din cadrul Universității Tehnice din Moldova și Universității Tehnice  „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;

✔ vor fi efectuate vizite de  studiu în cadrul întreprinderilor din domeniul textilelor;

✔ dezvoltarea metodologiei pentru un porgram de formare antreprenorială Start-up Program Generation.