Image
Image

Proiect: Bringing Artificial Intelligence towards SMEs
Acronim: BrAIn
ID Proiect: DRP0200025
Perioada de implementare: 01.01.2024 - 30.06.2026 (30 luni)
Finanțare: Programul Regiunii Dunării 2021-2027
Buget total proiect: 1.874.990,00 EUR
Buget implementat de către ODA: 62.200 EUR
Contribuția ODA: 12.440 EUR

Parteneri

Asociația Pannon Business Network (Ungaria) – coordonator | ITC – Innovation Technology Cluster Murska Sobota (Slovenia)

Steinbeis 2i GmbH D (Germania) | Fundația Cluster Tehnologia Informației și Comunicațiilor (Bulgaria)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (România) | PROUNION (Slovacia) | Business Upper Austria | XR Institute Ltd. (Cehia)

Universitatea din Belgrad - Facultatea de Inginerie Electrică (Serbia) | Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (Moldova)

Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale (Moldova)

Obiectiv

Scopul general al proiectului este de a contribui la creșterea competitivității IMM-urilor din regiunea Dunării prin familiarizarea acestora cu relevanța și potențialul AI și echiparea angajaților lor pentru procesele de tranziție i4.0 și adaptarea lor la abordarea centrată pe om a i5.0. Acest obiectiv urmează să fie atins prin valorificarea rezultatelor obținute anterior (de exemplu, DanubeS3Cluster, SmartFactoryHub, Danube Peer Chains, D-Care, D-CareLabs), instruire, testare prin intermediul piloturilor și aplicarea soluțiilor noi de AI în i4.0, așa cum este menționat în Cartea Albă AI a EUSDR. Proiectul își propune, de asemenea, să sprijine dezvoltarea aplicațiilor bazate pe AI pentru a depăși blocajele din lanțurile valorice internaționale.

Image
Image

Despre proiect

În ultimele două decenii, economiile țărilor din regiunea Dunării au lucrat predominant spre integrarea lor în lanțurile valorice europene - în principal în industria auto și de mașini – conducând la o reorientare către fabricarea bazată pe costuri eficiente. Cu toate acestea, migrarea creierelor, îmbătrânirea populației, demografia scăzută, printre altele, au dus la o creștere constantă a costurilor cu forța de muncă, reducând astfel acest avantaj cheie pentru ele. Regiunea a fost afectată și de transformarea peisajului industrial și de fabricație – cu i4.0, automatizarea, digitalizarea, criza energetică, colapsul lanțurilor internaționale de aprovizionare, inteligența artificială disruptivă (AI), toate conducând la schimbări dramatice în ecosistem. Totuși, gestionând și exploatând în mod conștient aceste schimbări de paradigmă, în special în sectoare foarte importante precum industria alimentară, sectorul sănătății (de asemenea, fabricația) și energia durabilă, proiectul BrAIn poate dezvălui noi oportunități de dezvoltare pentru țările din regiunea Dunării. Această transformare este prevăzută în cadrul mai larg al S3 - văzută de Regulamentul CE 2021/1060 ca o condiție pentru finanțarea inovării (PA1) la nivel teritorial.

Proiectul BrAIn este nou, original și inovator prin propunerea de a lucra pe subiecte de ultimă generație precum AI și abilități i4.0/i5.0 în sectoare specifice – agroalimentar, fabricație și sănătate, și alături de domenii predefinite: energie verde, managementul forței de muncă și lanțul de aprovizionare. BrAIn va implementa zile demo și piloturi bazate pe locație, toate conducând la transfer de cunoștințe transnațional hands-on, acționând ca un punct de validare pentru strategiile S3 ale zonelor geografice respectate.

Rezultate

Partenerii noștri vor propune soluții concrete de AI pentru a ameliora provocările deja identificate de-a lungul a 3 sectoare verticale ale lanțurilor valorice precum fabricația, agroalimentarul, industria de sănătate, ținând cont de sustenabilitatea economică, de mediu și socială. Ca rezultat, parteneriatul nostru va contribui cu rezultate tangibile și durabile la reducerea decalajelor legate de AI în regiunea Dunării, prin pilotarea de soluții care pot contribui la o dezvoltare teritorială mai inovatoare, echilibrată și convergentă.


Site-ul proiectului

https://interreg-danube.eu/projects/brain

Image