Descrierea proiectului

Provocările comune ale țărilor Proiectului HEGO în Bazinul Mării Negre, în sectorul plantelor diversificate durabile, cu valoare comercială adăugată:

Țările proiectului HEGO întâmpină o serie de dificultăți în sectoarele de creștere, producere și promovare a plantelor și produselor din plante cu valoare comercială adăugată. Începând cu etapa de creștere, producere, procesare și până la accesarea piețelor de desfacere pentru produsele cu valoare comercială înaltă, sunt menționate următoarele provocări comune:

 • Utilizarea ne sustenabilă a plantelor erbacee și lipsa produselor diversificate
 • Lipsa de cunoștințe, abilități și aptitudini competitive pentru o piață globală diversificată
 • Lipsa unor strategii de marketing și branding în scopul creării legăturilor comerciale transfrontaliere pe piețele de nișă, care utilizează TIC;
 • Lipsa capitalului pentru investiții în dezvoltarea afacerilor asociate cu cultivarea, producerea și promovarea produselor din plante diversificate durabile, cu valoare comercială adăugată.

Obiective specifice ale Proiectului HEGO:

 1. Informarea și educarea fermierilor cu privire la reducerea colectării plantelor erbacee (specii de plante sălbatice, plante pe cale de dispariție și endemice) și cultivarea de noi plante cu valoare comercială adăugată;
 2. Instruirea fermierilor cu privire la modul de adaptare la noile provocări din sectorul agricol de creșterea plantelor medicinale, aromatice, condimentare și îmbunătățirea calității produselor din plante cu valoare comercială adăugată;
 3. Promovarea diversificării activităților agricole principale și conexe în sectorul plantelor erbacee (medicinale și aromatice, condimentare);
 4. Stabilirea și promovarea legăturilor între mediul de cercetare și mediul de afaceri, actorii relevanți în domeniile: industria alimentară, farmacie și cosmetică, etc;
 5. Exploatarea durabilă a plantelor din flora spontană de către populație, utilizând instrumentele și tehnologiile informaționale de comunicare (TIC);
 6. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor antreprenorilor din privind accesul la finanțare și investiții in sectorul de creștere, producere și promovare a plantelor erbacee și a produselor din plante cu valoare comercială adăugată;
 7. Participarea grupurilor țintă din țările de proiect, în cadrul Herb Clusterului („Black Sea Herb Cluster”), în bazinul Mării Negre, în scopul promovării comune a companiilor din industria plantelor medicinale aromatice, condimentare, și de producere a produselor din plante cu valoare comercială adăugată;
 8. Înființarea unor rețele comerciale transfrontaliere pentru promovarea produselor din plante cu valoare comercială adăugată, prin utilizarea instrumentelor digitale și a strategiilor de marketing și branding în proiectului HEGO (Grecia, Republica Moldova, Georgia și Armenia).

Activitățile proiectului HEGO vor contribui la indeplinirea priorităților propuse, și vor produce un impact direct privind ’’Crearea legăturilor comerciale transfrontaliere, și modernizarea întreprinderilor din sectorulul de creștere, producere, promovare și comercializare a plantelor erbacee (medicinale, aromatice, condimentare) și produselor din plante cu valoare comercială adăugată din țările proiectului, și în Bazinul Mării Negre”, prin atingerea următoarelor rezultate:

 • Creșterea oportunităților de formare a antreprenorilor și fermierilor din domeniu;
 • Informarea grupurilor țintă privind colectarea sustenabilă a plantelor din flora spontană și îmbunătățirea abilităților de colectare;
 • Reducerea colectării ierburilor din flora spontană și introducerea activităților agricole inovatoare de producere a plantelor;
 • Creșterea calității și siguranței plantelor produse în Moldova, și respectarea standardelor de mediu în cultivarea și producerea de plante și produse din plante cu valoare comercială adăugată;
 • Creșterea cantității de plante medicinale, aromatice, condimentare, și de uz farmaceutic produse în Republica Moldova;
 • Diversificarea activităților agricole și de producere a noi specii de plante medicinale, aromatice, condimentare, solicitate pe piețele internaționale;
 • Îmbunătățirea vizibilității Republicii Moldova ca producător de plante și produse din plante medicinale cu valoare comercială înaltă, la nivel regional și internațional;
 • Creșterea cotei de piață și a prețurilor pe piețele transfrontaliere/ internaționale, pentru plantele și produsele din plante cu valoare comercială adăugată produse în Moldova;
 • Îmbunătățirea profilului Republicii Moldova ca exportator de plante și produse din plante cu valoare comercială înaltă;
 • Formarea de noi abilităților și cunoștințe privind strategiile de marketing, branding și promovare a plantelor și produselor din plante din Republica Moldova.

Logo Hego Transparent min

Proiectul HEGO - PLANTE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ

Proiect co-finanțat în cadrul Programului Operațional Comun în Bazinul Mării Negre 2014-2020

Perioada de implementare: 01.07.2020 - 30.12.2022

Obiectivul proiectului este de a moderniza întreprinderile asociate cu cultivarea și promovarea plantelor și produselor din plante cu valoare comercială adăugată și de a contribui la sporirea oportunităților comerciale transfrontaliere a întreprinderilor din țările bazinului Mării Negre.

Parteneri Proiectului:

 1. ANETXA - Asociația de Dezvoltare din Halkidiki, Grecia
 2. AUTH Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia
 3. ODIMM, Moldova
 4. GFA Asociația Fermierilor din Georgia
 5. CARD Fundația Centrul pentru Agribusiness și Dezvoltare Rurală, Armenia.

Activitățile Proiectului HEGO în Republica Moldova

 1. Un Program de formare antreprenorială în sectorul de creștere, producere, promovare și comercializare a plantelor erbacee (medicinale, aromatice, condimentare) și produselor din plante cu valoare comercială adăugată;
 2. Participare în cadrul Herb Business Forumului Proiectului HEGO în Bazinul Mării Negre;
 3. Accesul la Platforma e-learning de instruire la distanță a antreprenorilor din domeniu;
 4. Aces la Portalul de afaceri electronice HEGO (HEGO e-Business portal);
 5. Conferința internațională a Proiectului HEGO în Republica Moldova;
 6. Oportunitatea grupurilor țintă de a obține calitatea de membru în Herb Clusterul Proiectului HEGO, în Bazinul Mării Negre.