Image
Image

Proiect: Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region
Acronim: WE.Circular
ID Proiect: DRP0200020
Perioada de implementare: 01.01.2024 - 30.06.2026 (30 luni)
Finanțare: Programul Regiunii Dunării 2021-2027
Buget total proiect: 2.399.263,00 EUR
Buget implementat de către ODA: 151.800,00 EUR
Contribuția ODA: 30.360,00 EUR

Parteneri

RAPIV, Bulagria - coordonator | Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (Bulgaria) | Innovation Region Styria GmbH (Austria)

Tehnološki park Varaždin d.o.o. (Croatia) | Institut pro strukturální politiku, o. p. s. (Republica Cehă) | BWCON GmbH (Germania)

Štajerska gospodarska zbornica (Slovenia) | Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (Ungaria) | Public Benefit Nonprofit Ltd (Ungaria)

Ropot Botique (Romania) | Slovak Business Agency (Slovacia) | Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (Moldova)

Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina (Bosnia si Hertegovina) | University of Sarajevo (Bosnia si Hertegovina)

Association of Business Women in Serbia (Serbia)

Obiectiv

Obiectivul principal al proiectului WE.Circular este de a aborda o provocare foarte importantă – creșterea competențelor digitale și de afaceri ale femeilor antreprenoare (WE) pentru tranziția industriei și dotarea principalelor părți interesate cu abilitățile necesare pentru a dezvolta și implementa strategii de specializare inteligentă, pregătind WE din Regiunea Dunării pentru tranziția către industria 4.0, îndeplinind în același timp aspectele legate de economia circulară.

Image
Image

Despre proiect

Chiar dacă se depun eforturi pentru a sprijini femeile antreprenor (WE), doar 25,6% dintre fondatorii din regiunea Dunării (RD) sunt femei. Diviziunea de gen există în toate sectoarele, inclusiv în cele legate de tranziția circulară și în sectoarele care o susțin. COVID-19 a accelerat tranziția digitală, dar a accentuat decalajul de competențe digitale care exista deja și au apărut noi inegalități, deoarece multe persoane nu au nivelul necesar de competențe digitale. Pe lângă competențele necesare pentru dezvoltarea afacerilor și tranziția circulară, noi din RD trebuie să ne îmbunătățim competențele digitale pentru a deveni mai competitivi.

WE.Circular vine ca un răspuns la aceste nevoi specifice ale femeilor antreprenor din RD, prin intermediul activităților transnaționale ale proiectului, concentrate pe: identificarea nevoilor și provocărilor cu care se confruntă femeile antreprenor în tranziția lor digitală și circulară; schimbul de cunoștințe; măsuri de politică circulară și ecologică în RD; îmbunătățirea politicilor și alinierea la Strategia Smart Specialisation (S3) pentru a răspunde nevoilor lor; dezvoltarea unei strategii transnaționale pentru tranziția circulară a femeilor antreprenor; un program inovator de formare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea culturii și competențelor digitale, furnizat de Rețeaua de Învățare; modele de afaceri circulare inovatoare pentru reciclare, reutilizare și reducere dezvoltate și testate de femeile antreprenor. Circular Labs, care va facilita, de asemenea, creșterea competențelor părților interesate pentru alinierea la S3; consolidarea capacității autorităților publice în ceea ce privește evaluarea modelelor de afaceri circulare inovatoare și proiectarea unui cadru politic de susținere a femeilor antreprenor prin intermediul Centrului Transnațional de Învățare a Politicilor. Consorțiul format din 15 parteneri publici și 11 parteneri privați din 12 țări din RD reunește organizații naționale și regionale, publice și private, precum și universități, ale căror expertiză tematică specifică garantează cunoștințe solide și experiență necesară pentru a prezenta soluții inovatoare adecvate. Acesta va moderniza mecanismele de cooperare existente între grupurile țintă pe baza modelului Quadruple Helix. Rezultatele WE.Circular vor avea un impact economic și ecologic semnificativ.

Rezultate

Partenerii noștri vor testa trei modele de afaceri inovatoare pentru tranziția circulară a WE în cadrul laboratorului înființat în Moldova. Zece femei antreprenoare vor participa la programul de training elaborat în cadrul proiectului. De asemenea, va fi dezvoltată o strategie transnațională și un plan de acțiune. Beneficiile pentru IMM-urile și afacerile înființate de femei vor include creșterea capacității și a competențelor pentru tranziția digitală și circulară în dezvoltarea afacerilor, sprijin direct pentru pătrunderea pe piață prin aplicarea modelelor de afaceri circulare, schimb de experiență și învățare din bune practici, precum și posibilități de relaționare în timpul evenimentelor din cadrul proiectului.


Site-ul proiectului

https://interreg-danube.eu/projects/wecircular

Image