Image

Uniunea Europeană pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Proiectul "Uniunea Europeană pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii" (UE pentru IMM-uri), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, împreună cu Guvernul Republicii Moldova își propune să consolideze inițierea și dezvoltarea antreprenoriatului în țară, cu un accent deosebit pe infrastructura economică regională, dezvoltarea a noi locuri de muncă și educația antreprenorială.

Obiectivul general al proiectului "UE pentru IMM-uri" este de a contribui la o dezvoltare economică reziliență, durabilă și favorabilă incluziunii și de a sprijini tranziția ecologică în Republica Moldova. Obiectivul specific al acestei acțiuni este de a îmbunătăți climatul investițional, capacitatea de angajare și un mediu de afaceri favorabil pentru IMM-uri, în special în zonele rurale.

Componentele proiectului

Pe parcursul anilor 2023-2026, acest proiect în valoare de 8 milioane de euro, va suplimenta resursele financiare nerambursabile disponibile
pentru IMM-uri prin programele esențiale gestionate de ODA:

Image

Programul
PARE 1+2

Programul PARE este destinat lucrătorilor migranţi și rudelor de gradul I ai acestora, care intenționează să investească remitențele în inițierea sau în dezvoltarea unei afaceri.

Image

Susținerea Antreprenoriatului Feminin

Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin are drept scop stimularea și promovarea afacerilor administrate de către femei.

Image

Programul
Start pentru Tineri

Programul are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.

Image

Transformare Digitală

Programul are ca obiectiv de a facilita integrarea cu succes a tehnologiilor digitale pentru IMM-uri pentru a putea ajunge mai ușor la cât mai mulți clienți și, respectiv, pentru a crește vânzările.

Image

Retehnologizare și Eficiență Energetică

Cu ajutorul Programului de retehnologizare și eficiență energetică pentru IMM-uri, întreprinzătorii mici și mijlocii accesează granturi pentru a înlocui utilajele vechi cu echipamente și  tehnologii moderne, precum și pentru investiții în surse de energie alternative.

Image

Ecologizarea
IMM-urilor

Suport pentru IMM-uri pentru a dezvolta afaceri prietenoase mediului,  atât în procesul de producere, cât și în cel de prestare a serviciilor prin reutilizarea apei, reciclarea deșeurilor, prevenirea poluării aerului și ECO inovare.

Image

Turismul
Rural

Finanțare nerambursabilă pentru antreprenori care activează în cadrul lanțului valoric al turismului rural, desfășoară sau planifică dezvoltarea afacerilor cu componentele: turism verde, inovație și digitalizare.