Conform prevederilor Legii nr. 252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, Organizatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a instituit linia telefonică specializată anticorupție cu numărul 022 22 50 01. Responsabilitatea pentru gestionarea liniei telefonice o poartă Secția juridică ODA.

 

Instituirea liniei specializate anticorupție are drept scop recepționarea, prin intermediul telefonului, a informației privind comiterea unor fapte de comportament corupțional de către angajații ODA, fapte ce constituie abateri disciplinare, în vederea examinării informației recepționate și luării măsurilor de rigoare.

Apelul la linia specializată anticorupție este taxat conform tarifelor standard pentru apelurile telefonice.

 

Apelurile la numărul 022 22 50 01 sunt recepţionate de către operatorul liniei specializate anticorupție de luni până vineri, în intervalul 8:00 - 17:00, pauza de masă 12:00 -13:00.

 

ODA asigură confidențialitatea apelurilor telefonice și a datelor personale ale apelanților. Toate apelurile recepționate de către operator se înregistrează în Registrul de evidență a apelurilor la linia specializată anticorupție. Numărul de înregistrare a informației se atribuie și se comunică apelantului în modul prevăzut de Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252 din 25.10.2013, pentru a-i oferi posibilitatea de a lua cunoștință de acțiunile întreprinse de ODA după înregistrarea apelului.