Învățământul dual

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional tehnic, în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează la instituția de învățământ profesional tehnic, iar cea practică – la unitate. În Republica Moldova învățământul dual este organizat în baza Legii 110/2022  cu privire la învățământul dual și a actelor normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

Image

Activitatea de suport și monitorizare a învățământului dual este realizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, iar Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin intermediul I.P. Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, subvenționează cheltuielile pe care le suportă unitățile în învățământul dual  legate de organizarea și realizarea învățământului dual, inclusiv pentru instruirea și retribuirea muncii maistrului-instructor al unității, pentru transport, hrană și cazare, pentru remunerație de formare profesională, pentru materialele necesare formării profesionale a elevilor în cadrul unității în învățământul dual (unelte și/sau materiale consumabile), și alte cheltuieli ordinare și necesare.

Unitățile din învățământul dual pot beneficia de compensare din bugetul de stat în proporție de cel mult 50% din cheltuielile suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională a elevilor în învățământul dual.

Sunt admise pentru compensare următoarele categorii de cheltuieli ale unității:

  1. remunerația de formare profesională (fără adaosuri și sporuri), dar nu mai mult de 30% din cuantumul salariului minim pe țară înregistrat la data suportării cheltuielilor de către unitate;
  2. salariul de bază lunar al maistrului-instructor care a instruit elevii în învățământul dual, dar nu mai mult de cuantumul salariului minim pe țară înregistrat la data suportării cheltuielilor de către unitate;
  3. cheltuielile pentru organizarea locurilor de instruire (de ex:. amortizarea mijloacelor fixe, a activelor nemateriale, întreținerea și reparația mijloacelor fixe, materiale consumabile, utilități);
  4. cheltuielile suportate de către unitate pentru serviciile de formare profesională achitate instituției de învățământ profesional tehnic în care se instruiește elevul prin învățământul dual, dar nu mai mult de cuantumul salariului minim pe țară înregistrat la data suportării cheltuielilor de către unitate;
  5. cheltuielile suportate de către unitate pentru servicii în vederea realizării prevederilor art. 11 din Legea  nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual, dar nu mai mult de 5% din cuantumul total al cheltuielilor specificate la subpct. 1) și 2), admise pentru compensare;
  6. cheltuielile suportate de către unitate pentru instruirea psihopedagogică de cel puțin 20 de credite a maistrului-instructor;
  7. alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea procesului de organizare a învățământului dual (birotică, mobilier, transport, cazare, hrană etc.), dar nu mai mult de 5% din cuantumul total al cheltuielilor specificate la subpct.1) și 2), admise pentru compensare.

Mai multe detalii cu referire la modalitatea de compensare pot fi găsite în regulament