Image

Proiect: Circular Innovation Hub
Acronim: CIH
ID Proiect: DRP0200388
Perioada de implementare: 01.01.2024 - 30.06.2026 (30 luni)
Finanțare: Programul Regiunii Dunării 2021-2027
Buget total proiect: 2.351.007,00 EUR
Buget implementat de către ODA: 134.818,00 EUR
Contribuția ODA: 26.963,00 EUR

Parteneri

Pomurje Technology Park (Slovenia) | IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. (Ungaria) | Business Development Agency of Karlovy Vary Region (Cehia)

Technical University of Cluj-Napoca (România) | Foundation Cluster Information and Communication Technologies (Bulgaria)

Science Technology Park Čačak (Serbia) | Digital Innovation Hub ONEX (Bosnia și Herțigovina) | bwcon research (Germania)

Technical University of Kosice (Slovacia) | Carinthia UAS - non-profit limited liability company (Austria)

Croatian Chamber of Economy – County Chamber Varaždin (Croația) | Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (Republica Moldova)

Science and technology park Montenegro (Montenegru)

Obiectiv

Îmbunătățirea potențialului de inovare în regiunile caracterizate de un nivel scăzut de cercetare-dezvoltare și de IMM-uri cu un nivel intensiv de cunoștințe. Acest obiectiv va fi atins prin testarea programului comun de accelerarea tranziției circulare bazat pe modelul circular de experiență a utilizatorului în lanțul de aprovizionare pe mai multe niveluri în ceea ce privește adoptarea Industriei 4.0 și de a oferi răspunsul principal la modul de creare a unei valori cu principiile circulare 3R (reducere, reutilizare și reciclare) în cele mai dificile sectoare: (1) prelucrarea plasticului și a metalelor și (2) sectorul construcțiilor.

Image
Image

Despre proiect

Proiectul vizează regiunile mai puțin inovative și, într-o măsură semnificativă, regiunile industriale neurbane în tranziție cu performanțe scăzute în materie de inovare și cu o infrastructură de inovare slabă, în termeni absoluți sau comparativ cu regiunile învecinate. Cercetări recente au indicat că lipsa de acceptare de către consumatori și utilizatori a ofertelor circulare este unul dintre principalele obstacole în calea tranziției către o economie circulară. IMM-urile se confruntă cu mari dificultăți în atingerea unui stadiu de excelență în domeniul mediului din cauza resurselor limitate de care dispun pentru a adopta practici circulare împreună cu tehnologiile Industrie 4.0. Tehnologiile Industrie 4.0 pot introduce "conceptul inteligent", având un potențial enorm de a facilita principiile circulare.

Proiectul va oferi un mediu de testare în condiții reale pentru abordări inovatoare, cu un sistem de inovare deschis, centrat pe utilizator, care integrează părțile interesate relevante din ecosistemele partenere, contribuind la adoptarea tehnologiilor circulare în regiunile partenere mai puțin dezvoltate și la accelerarea comercializării transfrontaliere și a asimilării tehnologiei. Proiectul va testa modelul de experiență a utilizatorilor dezvoltat și instrumentele de tranziție circulară cu servicii de accelerare în două industrii și verticale de inovare diferite și mai dificile: (1) în sectorul de producție - sectorul de prelucrare a plasticului și metalelor și (2) în sectorul serviciilor - lanțul valoric al construcțiilor. Fiecare partener se va concentra pe verticala în care are deja cea mai dezvoltată expertiză în domeniu și în care sectoarele menționate sunt esențiale pentru dezvoltarea RIS3.

Rezultate

Partenerii noștri vor dezvolta o strategie transnațională și un plan de acțiune pentru tranziția circulară. IMM-urile vor fi implicate activ în testarea programului acceleratorului de tranziție circulară. Ca rezultat, se va elabora o platformă electronică, care va oferi acces la furnizori de soluții tehnologice, posibilități de finanțare, evenimente disponibile, facilitatori, instrumente digitale și non-digitale dezvoltate, modele, bune practici, exemple din viața reală și scurte prezentări. Totodată, se va înființa un Hub de Inovație Circulară pentru a sprijini tranziția circulară a IMM-urilor din domeniul producției și serviciilor, din regiunea Dunării. Acest hub va contribui la o dezvoltare mai inovatoare, echilibrată și sustenabilă în regiune.


Site-ul proiectului

https://interreg-danube.eu/projects/ci-hub

Image