ODA este:

O instituție publică fondată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care activează conform Hotărîrii de Guvern nr.487 din 2022.

MISIUNEA

ODA este o instituție publică cu misiunea de a susține dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova de la inițierea unei afaceri, la internaționalizarea acesteia.

OBIECTIVELE

- susținerea dezvoltării antreprenoriatului;
- oferirea asistenței financiare nerambursabile;
- consolidarea capacității întreprinderilor de administrare eficientă a afacerilor, prin oferirea de instruiri, mentorat, consultanță și infrastructură de suport;
- facilitarea accesului la finanțare prin emiterea garanțiilor financiare și de stat;
- asigurarea dialogului public privat.

ATRIBUȚII

- elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare a sectorului IMM;
- administrarea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor(FGC);
- acordarea serviciilor de consultanță și instruire a managerilor și angajaților IMM;
- crearea și dezvoltarea unei rețele de Incubatoare de Afaceri în Moldova;
- susținerea formării de clustere și rețele inovative;
- susținerea dezvoltării asociaților și instituțiilor de suport în afaceri;
- cooperarea cu organizații naționale și internaționale similare.