Programul
de Educație Antreprenorială

Programul de Educație Antreprenorială are drept obiectiv dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale, care ar putea conduce crearea locurilor de muncă, majorarea numărului de companii nou-create și reducerea ratei falimentului acestora, precum și creșterea competitivității și rezilienței IMM din Republica Moldova.

Cursurile de instruiri antreprenoriale sunt susținute de experți/prestatori de servicii contractați de ODA.

Ecologizare IMM

Instruiri

11 DecDec

Durata instruirii: 24 ore academice

Acest curs este pentru tine dacă:

 • Intenționezi să aplici la programul de suport ODA “Ecologizarea IMM”
 • Deții funcția de manager din cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
 • Intenționezi să reînnoiești utilajul din întreprindere pentru eficiența energetică;
 • Intenționezi să îmbunătățești sistemul de management de mediu din cadrul întreprinderii;
 • Intenționezi să identifici soluții de elaborare a politicilor de ecologizare a propriilor afaceri.

 

Ce vei învăța la acest modul?

 1. Cadrul legal și cerințele pieței
  • Conformitatea cu legea sau cu cerințele pieței
 1. Eficiența ecologică a afacerii: 

2.1 Îmbunătățirea sistemului de management de mediu (SMM)

   • Auditul sistemului de management de mediu;
   • Dezvoltarea politicii de mediu a societății;
   • Dezvoltarea unor metode de evaluare a eficienței sistemului de management de mediu existent în cadrul companiei;
   • Recomandări privind modul de creștere a eficienței SMM (sistem de management de mediu);
   • Consultări cu specialiștii responsabili cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor formulate (sau sprijin pentru companie în timpul punerii în aplicare);
   • Instruirea și formarea angajaților cu privire la modul de reducere a sarcinii asupra mediului în activitățile de producție.

2.2 Deșeurile, Economia Circulară și reciclarea în afacerile ecologice

   • Auditul deșeurilor de afaceri;
   • Elaborarea de măsuri de reducere a deșeurilor;
   • Elaborarea de recomandări pentru gestionarea deșeurilor periculoase, reciclarea;
   • Analiza economică a măsurilor de reducere a deșeurilor

2.3 Managementul apelor uzate și eficientizarea utilizării resurselor de apă

 1. Inovațiile și ecologizarea afacerii 

3.1 Întreprinderea  verde

   • Auditul întreprinderii  pentru conformitatea cu standardelor, ISO 14001,  "EMAS”, “EU Ecolabel”;
   • Elaborarea de propuneri pentru crearea unui program de măsuri pentru a aduce întreprinderea mai aproape de standard;
   • Analiza cost-beneficiu a măsurilor propuse;

3.2 Analiza fluxului de materiale pe întreg lanț valoric

   • Ce este o analiză a fluxului de materiale pe întreg lanț valoric?;
   • Cum se efectuează o analiză a fluxului de materiale?

3.3 Achiziții responsabile

   • Analiza lanțului de aprovizionare al întreprinderii din perspectiva mediului;
   • Stabilirea unei noi abordări a procesului de achiziții publice;
   • Elaborarea unui chestionar pentru furnizori;
   • Elaborarea unui sistem de indicatori de performanță; 
   • Pregătirea algoritmului de implementare.

3.4 Eco - Inovație, creativitate și generare de opțiuni 

   • Creativitatea și procesele de gândire;
   • Metode și tehnici de Eco - inovație, creativitate; 
   • Evaluare tehnică, de mediu și economică.

3.5 Indicatori de control și de mediu 

   • Ce înseamnă ”controlul de mediu”;
   • Sistemul informațional de mediu și utilizarea lor;
   • Organizarea controlului de mediu.
 1. Elaborarea strategiilor de ecologizare

4.1 Strategia de durabilitate

   • Identificarea obiectivelor de dezvoltare durabile (ODD) în care compania are cel mai mare impact negativ și a celor în care compania poate avea un impact pozitiv;
   • Auditul domeniilor de activitate ale companiei care au o importanță cheie pentru ODD-urile selectate;
   • Elaborarea și analiza soluțiilor pentru formarea unei strategii de dezvoltare durabilă;
   • Stabilirea obiectivelor și țintelor pentru fiecare domeniu;
   • Sintetizarea materialului adunat într-o strategie finală de dezvoltare durabilă

4.2 Raportarea ESG  (ESG – bunurile și serviciile de mediu)

   • Auditul domeniilor de activitate ale companiei care sunt esențiale pentru ODD-urile selectate;
   • Dezvoltarea unui sistem de evaluare a eficacității implementării strategiei, analiza;
   • Recomandări pentru planificarea acțiunilor viitoare;
   • Raportarea în conformitate cu standardul ales.
 1. Atelier practic: Prezentarea programului de Ecologizare a IMM și a formularului de aplicare la program 

 

La finalul modulului vei fi capabil:

 • Să aplici la programul de Ecologizare a ÎMM;
 • Să elaborezi un plan ecologic al întreprinderii;
 • Să dezvolți o strategie de dezvoltare eficientă a întreprinderii implementând principiile economiei verzi;
 • Să evaluezi gradul de ecologizare a afacerii.

Nota bene!

La finalizarea modului de instruire participanții vor obține certificate de participare. Certificatele sunt oferite participanților care au o marjă de participare la cursurile de instruire de minim 60%.

Aplică acum!

Obiectivele specifice

- Promovarea competențelor antreprenoriale;
- Formarea capacităților manageriale ale antreprenorilor și angajaților IMM în vederea eficientizării gestiunii afacerilor;
- Promovarea extinderii și internaționalizării IMM din Republica Moldova prin crearea de competențe și abilități necesare elaborării unui plan de acțiuni de dezvoltare strategică, inclusiv gestiunea financiară necesară implementării acestuia în practică.
Image

Start în Business


Instruirile se adresează celor care:
 • Au mai multe idei de afaceri, dar nu știu pe care să o implementeze;
 • Au o idee, dar vor să se convingă că idea de afacere este bună, viabilă, are șanse bune;
 • Au o idee testată deja, dar nu știu cum să înceapă activitatea;
 • Vor să dezvolte abilitățile antreprenoriale și să genereze, analizeze și să selecteze cele mai viabile idei de afaceri care pot fi ulterior transpuse într-un plan de afaceri.
Image

Eficientizarea Afacerii

Instruirile se adresează celor care vor sa-și consolideze
cunoștințele în următoarele domenii:
 • Ecologizarea IMM;
 • Marketing și vânzări; 
 • Gestiunea financiară a afacerii;
 • Comerț online;
 • Managementul proceselor de afaceri;
 • Managementul resurselor umane;
 • Eficiență Energetică;
 • Cadrul legal și controlul de stat.
Image

Extinderea / Internaționalizarea Afacerii

Instruirile se adresează celor care vor sa-și extindă și internaționalizeze afacerea:
 • Operațiuni de export-import;
 • Managementul strategic și elaborarea strategiilor de dezvoltare a companiei;
 • Gestiunea financiară a întreprinderii (nivel avansat).
0
Persoane instruite
0
Sesiuni de instruire organizate