Image

Obiectivul Proiectului demonstrativ RECP este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și alte organizații în îmbunătățirea performanței lor economice și de mediu prin adoptarea și adaptarea abordărilor și practicilor RECP în procesele lor de proiectare și producție a produselor. Pentru a realiza acest lucru, oferim IMM-urilor următoarele servicii (gratuite):
1. Servicii de consultanță pentru a întreprinde evaluarea oportunităților pentru eficientizarea resurselor și producerea mai pură în întreprinderi;
2. Identificarea nevoilor de tehnologie pentru eficientizarea resurselor și producerea mai pură din punct de vedere al resurselor în întreprinderi, și propunerea de soluții bazate pe tehnologie prin efectuarea unei evaluări tehno-economice și de mediu;
3. Elaborarea de propuneri tehnice de proiecte și planuri de afaceri pentru investițiile în metodologia RECP și asistarea cu instrumente de comunicare împreună cu instituțiile financiare locale și internaționale pentru obținerea de resurse financiare adecvate;
4. Implicarea IMM-urilor în Cluburile RECP municipale și regionale și instruirea a personalului tehnic al IMM-urilor cu privire la metodologia și tehnicile RECP; ajutarea companiilor membre ale Cluburilor să dezvolte planuri de acțiune RECP;
5. Acordarea de certificate UNIDO pentru IMM-uri și promovarea în continuare a companiilor care participă la proiect prin evaluări demonstrative RECP, Cluburi RECP, și componente de transfer de tehnologie.


Proiectul demonstrativ RECP în Republica Moldova

Proiectul demonstrativ RECP a început în Republica Moldova în 2016. Aproximativ 120 de agenți economici (inclusiv întreprinderi și mici industrii) și experți regionali au participat la Conferința Națională privind RECP, organizată în cadrul programului finanțat de UE, EaP GREEN.

Image