Companiile demonstrative RECP

Proiectul Demonstrativ UNIDO RECP încurajează toate întreprinderile interesate (care lucrează în sectoarele de producție alimentară și procesare agroalimentară, construcții și/sau materiale chimice, etc.) care sunt mici sau mijlocii (IMM-uri) să participe la programul demonstrativ privind Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP).

Companiile sunt așteptate să colaboreze cu echipa de demonstrare RECP și cu experții săi naționali, și să fie dispuse să dezvăluie și să împărtășească rezultatele și realizările obținute în urma implementării oportunităților RECP (identificate prin programul demonstrativ). Aceste companii vor beneficia de pe urma efectuării unei evaluări RECP și vor descoperi oportunități de economisire a costurilor, care reduc consumul de materiale și energie și/sau minimizează generarea de deșeuri și emisii.

Image