Parcurile Eco-Industriale (EIP)

Parcurile Eco-Industriale (EIP) sunt comunități de întreprinderi de producție și servicii, situate împreună pe o proprietate comună, în care întreprinderile membre colaborează pentru a gestiona problemele de mediu și de resurse, acestea din urmă ajutând companiile să își îmbunătățească performanța. Prin definiție, integrarea Parcurilor Industriale Prietenoase din punct de vedere al mediului încurajează politicile de producție ecologică (ca în cazul reciclării deșeurilor și al eficienței resurselor) și îmbunătățește coeziunea economică și competitivitatea întreprinderilor de producție (precum și bunăstarea lucrătorilor, și a comunităților locale din jur) .

Cele mai bune practici EIP sunt implementate în parcurile industriale existente și în zonele economice speciale sau libere (în țară, precum și la nivel regional). Programul EIP urmărește să valorifice oportunitățile oferite de parcurile și zonele industriale printr-un management îmbunătățit și facilități comune. Prin schimbul și gestionarea deșeurilor și a resurselor la nivelul parcului și prin utilizarea unei game mai largi de surse materiale, infrastructură și opțiuni de reciclare, EIP-urile contribuie în mod substanțial la o economie circulară. În EIP, industriilor locale li se oferă, de asemenea, soluții de reutilizare a materialelor, produselor și apei, beneficiind în același timp de simbioza industrială. Această abordare permite țărilor partenere să avanseze în creșterea lor economică și ecologică; și să-și păstreze capitalul natural și bunăstarea de mediu a cetățenilor lor.

În Moldova, cele două zone industriale selectate pentru a participa la evaluarea de fezabilitate a EIP condusă de UNIDO sunt Zona Economică Liberă (ZEL) Valkaneș și Parcul Industrial (IP) Tracom. Cu suportul tehnic oferit de UNIDO, studiile de fezabilitate vor avea loc în cele două zone. Scopul studiilor de fezabilitate este ca expertul internațional EIP al UNIDO să efectueze evaluări EIP și să aplice cadrul internațional EIP (dezvoltat în comun de UNIDO, WBG și GIZ). În acest fel, atât FEZ Valkaneș, cât și IP Tracom vor fi revizuite în raport cu cadrul internațional pentru a identifica și prioritiza oportunitățile de îmbunătățire a performanței lor economice, de mediu, și sociale. Odată finalizate vizitele de evaluare, într-o etapă ulterioară, sunt preconizate pentru companiile chiriașe și administrațiile ZEL/IP instruire și ateliere personalizate privind Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) și sinergiile industriale. Lucrând împreună, comunitățile de afaceri caută un beneficiu colectiv care este mai mare decât suma beneficiilor individuale pe care fiecare companie le-ar putea realiza numai prin optimizarea performanței lor  individuale.

IP Tracom este situată în cartierul Buiucani din Chișinău. Pentru mai multe detalii despre Parcul Industrial, vă rugăm vizitați: https://tracom.md/en/

FEZ Valkaneș își are sediul în orașul Vulcănești, situat în partea de sud a Republicii Moldova, la interfața dintre Moldova, România, și Ucraina. Pentru mai multe informații despre ZEL Valkaneș, vă rugăm vizitați: http://freezone-valcanes.md/en/

Image