Cluburile RECP

Cluburile RECP urmăresc să dezvolte și să piloteze un model de sprijin direct pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Modelul ar trebui să fie scalabil și replicabil, în sensul că, după încheierea eforturilor inițiale în municipalitățile selectate, modelul poate fi pus la dispoziție în mod continuu mai multor regiuni și, în cele din urmă, în întreaga țară.

Cluburile RECP din Cahul și Găgăuzia
Fiecare Club implică 8-10 întreprinderi mici pentru care oferă suport practic RECP. La finalizarea programului Clubului RECP, fiecare întreprindere membră va elabora un plan RECP acționabil. Ideal, aceasta va și începe implementarea acestuia. Planul de acțiune este elaborat și pus în aplicare pe o bază tematică. Fiecare temă/modul este introdusă în cadrul unui atelier de 2-3 ore care se încheie cu îndrumarea întreprinderilor membre pentru a aplica practic cunoștințele acumulate. În urma atelierului, întreprinderile raportează experiențele lor (încurajând, de asemenea, învățarea colectivă) și sunt introduse în următorul subiect. În total, 6 module sunt livrate la intervale de aproximativ 3 săptămâni pe o perioadă totală de aproximativ 4 luni.

Cele șase module sunt organizate pe arii tematice, respectând următoarea ordine:
1. Profilul afacerii: potrivirea întreprinderilor, punând accentul pe identificarea utilizării resurselor, a impactului asupra mediului, și evaluarea acestora atât în unități fizice (tone, kWh, etc.), cât și pe valoarea lor monetară (costuri de intrare și costuri de ieșire pentru non-produse);
2. Energie: înțelegerea utilizării energiei la nivel de companie și dezvoltarea opțiunilor de eficiență energetică pentru procese, sisteme de utilități, și managementul clădirilor;
3. Materiale și deșeuri: înțelegerea principalelor fluxuri de materiale în întreprinderi și a fluxurileor de deșeuri asociate acestora, și dezvoltarea eficienței materialelor și a opțiunilor de reducere a deșeurilor;
4. Apă și apele uzate: înțelegerea fluxurilor principale de apă din întreprinderi și a fluxurilor lor de apă uzată asociate, și dezvoltarea eficienței apei și a opțiunilor de reducere a efluenților;
5. Produse chimice, pericole și emisii: înțelegerea utilizării substanțelor chimice și a pericolelor și emisiilor asociate acestora, și elaborarea de opțiuni pentru utilizarea corectă și responsabilă a substanțelor chimice;
6. Planificarea acțiunilor: reunirea opțiunilor din diferite arii într-o abordare integrată pentru întreprinderi; prezentând obiective și acțiuni pe termen scurt, mediu, și lung

Evaluarea impactului pentru IMM-urile participante include:
o Efectuarea de vizite suplimentare în companiile selectate (la intervale de trei și șase luni) în scopul documentării realizărilor de mediu și a celor economice;
o Implicarea companiilor participante în ateliere suplimentare axate pe teme noi (legislație, finanțare);
o Facilitarea cooperării companiilor (schimb de informații, marketing de succes, cooperare în afaceri);
o Elaborarea poveștilor de succes pentru a fi utilizate în activități de promovare și comunicare.

Image