Image

Acțiunea EU4Environment (2018 - prezent)

Prin reunirea actorilor economici și din domeniul mediului, EU4Environment ajută la realizarea modificărilor politice și legislative, transformând planificarea și investițiile în activități mai ecologice, stimulând preluarea tehnologiilor inovatoare, adoptând noi modele de afaceri și creând locuri de muncă ecologice. Acesta promovează o guvernanța mai bună în domeniul mediului, o gestionare îmbunătățită a ariilor protejate și pădurilor, precum și comerțul durabil. Domeniul de aplicare al Acțiunii a fost definit în cooperare cu toate țările partenere. Acțiunea se bazează pe realizările importante ale programelor de cooperare anterioare, cum este și „Ecologizarea Economiilor în vecinătatea de Est” (EaP GREEN).

Scop și structură
Acțiunea EU4Environment este structurată în jurul a cinci domenii/grupuri tematice de lucru, numite „Rezultate”:
1. Procesul decizional mai ecologic;
2. Economia circulară și noile oportunități de creștere;
3. Condițiile concurențiale echitabile în domeniul mediului;
4. Serviciile ecosistemice și mijloacele de subzistență;
5. Schimbul de cunoștințe și coordonarea la nivel regional.

Fiecare Rezultat conține un număr de realizări însoțite de activități specifice fiecărei țări și activități regionale, conform planurilor de lucru și Descrierii Acțiunii, care sunt documentele cheie de orientare ale Acțiunii

Pentru mai multe detalii, vă rugăm vizitați: https://www.eu4environment.org/ro/

Image