Image

Eficientizarea produselor și Producerea mai Pură (RECP) reprezintă aplicarea continuă a strategiilor preventive de mediu la procese, produse, și servicii pentru a crește eficiența și a reduce riscurile pentru oameni și mediu. RECP abordează cele trei dimensiuni ale durabilității în mod individual și sinergic:
a) performanță economică sporită prin utilizarea productive și îmbunătățită a resurselor
b) protecția mediului prin conservarea resurselor și minimizarea impactului industriilor asupra mediului înconjurător
c) consolidarea socială prin furnizarea de locuri de muncă și protejarea bunăstării lucrătorilor și a comunităților locale.

Tehnica RECP

Sunt posibile mai multe tehnici sau practici RECP, întrucât ele sunt complementare și variază de la soluții cu costuri reduse sau chiar fără costuri până la investiții mari, tehnologii curate avansate, inclusiv:
Principii de bună gospodărire: Schimbări în procedurile operaționale și de management pentru a elimina generarea de deșeuri și emisii. Exemple sunt prevenirea scurgerilor, instruirea îmbunătățită și instruirea personalului de lucru;

Schimbarea materialului de intrare: utilizarea de materii prime mai puțin poluante și utilizarea de auxiliare pentru a îmbunătății procesul (cum ar fi lubrifianți și lichide de răcire) cu o durată de viață lungă;

Schimbarea tehnologiei: De exemplu, îmbunătățirea automatizării proceselor, optimizarea proceselor, reproiectarea echipamentelor și înlocuirea proceselor;

Reciclarea: aplicarea sau reutilizarea utilă a deșeurilor la aceeași companie la care au fost generate și reciclarea lor în afara companiei;

Modificarea produsului: modificarea caracteristicilor produsului, cum ar fi compoziția și forma materialului. Astfel, durata de viață a noului produs ar putea fi prelungită, produsul, mai ușor de reparat, sau fabricarea produsului ar putea deveni mai puțin poluantă. Modificările în ambalajul produsului sunt, în general, considerate și ele modificări ale produsului.

o Principii de bună gospodărire
o Modificarea materialului de intrare
o Control mai bun al procesului
o Modificarea echipamentului
o Schimbarea tehnologiei
o Recuperare/reutilizare la fața locului
o Producerea de subproduse utile
o Modificarea produsului

Pentru mai multe informații despre acest subiect, vă rugăm vizitați pagina UNIDO RECP.

Întreprinderile și alte organizații care adoptă RECP „fac mai mult cu mai puțin”; cresc randamentul cu care folosesc materiale și energie, își îmbunătățesc productivitatea și astfel, și competitivitatea. În același timp, printr-o eficiență mai mare, întreprinderile reduc cantitatea de poluare și deșeuri pe care le generează, reducând astfel impactul asupra mediului, inclusiv amprenta lor de carbon. Pe măsură ce deșeurile și emisiile se reduc, iar substanțele periculoase sunt eliminate, riscurile operațiunilor industriale pentru lucrători, comunități, și consumatori scad. Pe scurt, companiile și alte organizații care implementează metode, practici și tehnologii RECP obțin un triplu beneficiu:

1. Îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor naturale, inclusiv de apă, energie, și materiale;
2. Minimizarea impactului asupra mediului și naturii prin prevenirea generării de deșeuri și emisii (inclusiv cele deversate în apă, aer, sau pe uscat);
3. Minimizarea riscurilor pentru oameni și comunități din reducerea utilizării de substanțe chimice și eliminarea în siguranță a substanțelor chimice deja utilizate în industrie.

În plus, companiile care aplică metodologia RECP vor beneficia de o mai bună conformitate a mediului, imagine de mediu, și relații îmbunătățite cu clienții lor și părțile interesate.

Image