Înregistrează-te la Program

Programul este implementat de Instituția publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu susținerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerului Culturii.

Criterii de eligibilitate:

Pentru participare la componenta II – suport financiar nerambursabil:

  1. Solicitantul, la momentul aplicării la Program, desfășoară activitate de antreprenoriat în turism sau activități conexe cu potențial pentru organizarea activităților turistice pe teritoriul Republicii Moldova, în unitățile administrativ – teritoriale de nivelul întâi: sate, comune, precum orașe cu o populație de până la 30 000 de locuitori (conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor), care conține dezvoltare de produs turistic, de infrastructură turistică, activități de cazare și/sau alimentație a turiștilor, activități de agrement;
  2. să fie întreprinderi definite conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
  3. nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;


Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

Suma grantului este de maxim 70% din valoarea proiectului investițional, dar nu mai mult de 500 000 MDL.

Contribuția proprie - ÎMM care nu dispun de suficiente resurse proprii pentru implementarea proiectului investițional aprobat vor putea acoperi insuficiența de capital din surse creditare. În acest sens, ÎMM pot beneficia, după caz, de o garanție financiară emisă de Fondul de garantare a creditelor, administrat de ODA în baza Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 709/2022.

Formular de aplicare (document informativ)