Despre programul de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului

Scopul Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului este stimularea creșterii economice în teritoriu.

Prezentul Program are următoarele obiective specifice:

 1. promovarea turismului ca destinație atractivă, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Dezvoltarea de campanii de marketing și promovare, precum și colaborarea cu mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare și alte părți interesate;
 2. stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului. Acest obiectiv include facilitarea accesului la finanțare, oferirea de asistență tehnică și consultanță (inclusiv pentru menținerea autenticității culturale), precum și promovarea antreprenoriatului;
 3. îmbunătățirea calității serviciilor în domeniul turismului;
 4. dezvoltarea infrastructurii necesare, construcția sau modernizarea unităților de cazare, a unităților de agrement sau a infrastructurii de transport, inclusiv în zonele rurale.

Ce finanțează programul

Resursele financiare acordate sub formă de suport financiar nerambursabil se utilizează:

 1. Pentru reconstrucția/mobilarea/echiparea unităților de cazare și/sau de alimentație, precum și a unităților de agrement destinate turismului, costurile cărora nu trebuie să depășească 50% din valoarea grantului. (Ex. achiziționarea materialelor de construcții necesare amenajării unităților hoteliere cu mic dejun inclus/pensiuni/hoteluri de familie/ ferme/tabere; restaurant/ baruri/ săli de degustare, activități de agrement, etc.);
 2. Pentru amenajarea accesului pentru persoanele aflate în situații speciale de deplasare, costurile cărora nu trebuie să depășească 70% din valoarea grantului;
 3. Pentru restaurarea și recondiționarea încăperilor, mobilei, instrumentarului conform principiilor de respectare a autenticității culturale, inclusiv păstrarea spiritului așezărilor rurale din Republica Moldova, costurile cărora nu trebuie să depășească 50% din valoarea grantului;
 4. Pentru amenajarea de spații /achiziționarea de echipamente pentru activități de agrement și sport (zone de grătar, locuri de joacă pentru copii, zone de plajă, puncte de observare a păsărilor, etc.) achiziționarea și amplasarea (instalarea și servicii aferente) indicatoarelor turistice, costurile cărora nu trebuie să depășească 20% din valoarea grantului;
 5. Servicii de design, arhitectură și consultanță pentru menținerea unui anumit stil al unităților de primire a turiștilor și echipamentului, instrumentarului utilizat, costurile cărora nu trebuie să depășească 20% din valoarea grantului;
 6. Achiziționarea de articole tematice pentru furnizarea serviciilor turistice, costurile cărora nu trebuie să depășească 50% din valoarea grantului (achiziționarea mașini, biciclete, bărci, caiace, undițe, corturi, binocluri, etc.;
 7. Pentru îmbunătățirea infrastructurii digitale, costurile cărora nu trebuie să depășească 30% din valoarea grantului, sunt finanțate cheltuielile pentru crearea paginii web, modernizarea paginii web, dezvoltarea aplicațiilor mobile, integrarea funcției de gestionare a relațiilor cu clienții, acces la internet fără fir, etc.;
 8. Activități și produse de promovare, cum ar fi campanii on-line, materiale tipărite, obiecte de semnalizare turistică, acțiuni și materiale de marketing și promovarea destinației, organizarea de info – tururi, costurile cărora nu trebuie să depășească 20% din valoarea grantului;
 9. Instruiri specializate, certificări relevante turismului, afilieri la organizații specializate în domeniu, costurile cărora nu trebuie să depășească 20% din valoarea grantului.

Ce nu finanțează programul

Costuri neeligibile din contul suportului financiar nerambursabil, precum și al contribuției proprii în cadrul Programului sunt:

 1. costuri de bunuri și servicii ori cota – parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusive contribuția proprie;
 2. avansuri acordate în mărime ce depășesc 50 % din valoarea achiziției și effectuate cu mai mult de 6 (șase) luni înainte de depunerea formularului;
 3. cheltuieli generate de schimb valutar;
 4. achiziția bunurilor/lucrărilor/serviciilor înainte de depunerea formularului la Componenta II a Programului;
 5. servicii de transport;
 6. cheltuieli de remunerare a personalului;
 7. taxe și impozite;
 8. finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusive dobânzile și comisioanele aferente;
 9. plăți efectuate în numerar;
 10. costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;
 11. tehnică agricolă;
 12. consumabile și cheltuieli administrative.