Scopul:

Asiguarea implementarii strategiei de comunicare şi politicilor de marketing. Realizarea politicii IP ODA în domeniul promovării sectorului ÎMM prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

 

Sarcini de bază:

 • Participă la implementarea politicii de comunicare și de marketing, agreată şi măsoară eficienţa acesteia;
 • identifică soluții optime de promovare a instituției și a programelor pe care le implementează;
 • implementează și monitorizează strategii/planuri de comunicare pe termen scurt şi mediu;
 • asigură creşterea vizibilităţii instituţiei pe piaţa națională și internațională, identifică şi propune noi metode, analizează și gestionează datele aferente domeniului de activitate;
 • elaborează conceptul pentru toate tipurile de materiale promoționale și informative pentru rețele de socializare;
 • elaborează comunicate de presă, istorii de succes, alt continuț informativ de promovare a activității instituției;
 • contribuie la menţinerea paginii web a organizației și a altor mijloace de informare utilizate, monitorizează presa și opinia publică vizavi de informația difuzată de instituție;
 • Participă la organizarea evenimentelor instituției sau evenimentelor cu participarea reprezentanților instituției.

 

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limba engleză. Cunoașterea limbii ruse reprezintă un avantaj;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile superioare/licență finalizate.
 • în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniul relaţii publice, jurnalism.

Experiență: vechime în muncă în domeniul aferent minim 3 ani.

Cunoştinţe profesionale:

 • Regulile privind compoziţia (structura, conţinutul) şi stilul articolelor, adresărilor, discursurilor în public, comunicatelor de presă, istorii de succes;
 • metodele de culegere şi prelucrare a informaţiei cu utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne, etc;
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet, intranet, etc.
 • cunoașterea actelor normative în domeniul antreprenoriatului, actele normative privind implementarea programelor de stat de către IP ODA, cadrul legal-normativ care reglementează activitatea instituției și activitatea reprezentanților mass media.

 

Abilități:

 • abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;
 • tendința spre dezvoltarea profesională continuă;
 • capacitate de comunicare şi negociere;
 • spirit de observație;
 • capacitate de lucru în echipă;
 • inteligență;
 • flexibilitate în gândire;
 • capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

 

Atitudini/comportamente: 

 1. integritate, devotament și loialitate față de instituție;
 2. disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitate de a-și asuma răspunderi;
 3. discreție, perseverență, politețe;
 4. ținută și comportament echilibrat;
 5. spirit de inițiativă;
 6. echilibru emoțional și stabilitate comportamentală;
 7. orientare spre rezultat.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională;
 • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Bibliografia concursului:

 • Legea Nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 • Legea Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 487/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
 • Legea presei nr.243/1994;
 • Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional

 

Termen de aplicare: 22 decembrie 2023, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail:

          Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 • Poștă:

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 

 • Personal

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et.3, bir. 322

 

Vor fi contactate prin email/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.