IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Sarcinile de bază ale funcției:

 • efectuarea consultărilor  calificate antreprenorilor, care s-au adresat pentru beneficierea de subvenții și compensații;
 • realizarea sesiunilor informative și prezentărilor publice cu privire la modalitatea de aplicare la programele de compensare/subvenționare;
 • oferirea asistenței întreprinderilor de toate formele de proprietate în pregătirea documentelor pentru atribuirea subvențiilor/compensațiilor;
 • examinarea, analizarea și sintetizarea aspectelor legate de acordarea de subvenții/compensații;
 • acceptarea cererilor și altor documente pe baza cărora se atribuie subvențiile și compensațiile;
 • efectuarea calculului subvențiilor/compensațiilor în conformitate cu metodologia de calcul;
 • înregistrarea sumei subvenției/compensației alocate în registrul de evidență pentru raportare statistică;
 • prezentarea raportului săptămânal cu privire la numărul de întreprinderi care au solicitat subvenții/compensații;
 • efectuarea inventarierii dosarelor electronice depuse de către antreprenori care beneficiază de subvenții/compensații în conformitate cu procedura stabilită de legislație;

Cerințe specifice funției:

 • studii superioare în domeniul – științe economice  (specializarea contabilitate);

Experiență profesională:

 • Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența în domeniu.

Cunoștințe necesare:

În domeniul specific de activitate:

 • legislația în domeniul antreprenoriatului;
 • legislația în domeniul economico financiar;

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română – avansat;
 • limba rusă – avansat;
 • limba engleză - intermediar / avansat (constituie un avantaj) .

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office - utilizator avansat.

utilizarea instrumentelor de automatizare Email și Email SMS Marketing.

 

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de lucru în echipă și relaționare interumană;
 • capacitate de luare de decizii și asumare de responsabilități;
 • rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • planificare și organizare a timpului de muncă și respectarea termenelor;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere;

Atitudini/comportamente:  corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Termen de aplicare:

31 iulie 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău, MD-2005

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502, mun. Chișinău.