ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi;

3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

 

În cadrul structurii organizatorice IP ODA este creat FACEM - Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei. Misiunea FACEM este de a implementa politica de stat în susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin oferirea accesului la finanțare cu costuri reduse.

Scopul general al postului:

Managementul eficient al activităților și operațiunilor în cadrul Secției evaluare conformitate din cadrul FACEM, dirijarea activității de administrare a solicitărilor entităților financiare partenere, altor activități și operațiuni la necesitate/solicitare.

 

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

 1. Asigurarea managementului Secției evaluare conformitate în calitate de Șef secție;
 2. Elaborarea proiectelor reglentărilor interne privind activitățile și procesele Secției;
 3. Recepționarea și expertizarea cererilor de finanțare;
 4. Comunicarea și cooperarea cu entitățile financiare partenere, în limita competențelor atribuite.

 

Tip de angajare

Perioadă determinată

 

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: Superioare universitare sau echivalente în domeniul economie, finanțe și bănci, managementul afacerilor.

Experiență profesională:

-     Minim 3 ani experiență generală;

-     Minim 1 an experiență demonstrată în domeniul financiar, și/sau consultanță financiară, consultanţă în afaceri;

-     Experiență aferentă implementării proiectelor sau activităților: operațiuni financiare, monitorizare și evaluare, aspecte legale;

-     Experiență de lucru în sectorul bancar și/sau micro-finanțare din Moldova constituie avantaj;

-     Experiență de lucru cu partenerii de dezvoltare (Banca Mondială, Agenția SUA pentru Dezvoltare, Comisia Europeană, PNUD, CPM, etc.) constituie avantaj;

-     Experiență în elaborarea documentelor de politici și proceduri operaționale (manuale operaționale, strategii, ghiduri) în domeniul bancar și microfinanțare, constituie un avantaj.

 

Cunoştinţe:

 1. a)  Cunoașterea legislaţiei, inclusiv în domeniul financiar-bancar și fiscal;
 2. b)  Cunoştinţe operaţionale privind dezvoltarea economică antreprenorială, inclusiv accesul la finanţare;
 3. c)  Cunoștințe în managementul proiectelor și proceselor;
 4. d) Cunoştinţe excelente ale limbii române (scriere, comunicare verbală);
 5. e) Cunoașterea limbilor ruse și engleze constituie un avantaj;
 6. f)  Cunoștințe generale privind evidența contabilă financiară a întreprinderilor;
 7. g) Conoștințe în utilizarea suitei de aplicații Microsoft Office.

 

Abilități: comunicare, inclusiv în public; de lucrul individual și în echipă, în context național și internațional; flexibilitate în mediu multicultural și lingvistic; respectare a instrucţiunilor scrise şi verbale.

 

Alte cerinţe: responsabilitate, punctualitate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, dorință și posibilitate de asimilare continuă a noilor cunoștințe generale și tehnice.

 

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

 

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV cu stipularea studiilor obținute, experiența de lucru, cunoașterea limbilor și altă informație relevantă pentru a fi considerată.
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • O referință din partea unei persoane pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

03 noiembrie 2023, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului MD-2012, mun. Chișinău ,bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134.

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului MD-2012, mun. Chișinău ,bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3, bir. 322.