Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

 anunță concurs pentru funcția vacantă de

 Auditor intern, Serviciul audit intern

Scopul:

Realizarea misiunilor de audit intern, acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii IP ODA.

Sarcini de bază:

 • Planificarea procesului de evaluare a sistemelor de management organizațional, management financiar și control intern;
 • Desfășurarea misiunilor de audit și raportarea în domeniu;
 • Monitorizarea implementării recomandărilor oferite pentru prevenirea încălcărilor și abaterilor de la normele/cerințele stabilite în domeniu;
 • Acordarea asistenței informaționale și consultative conducerii IP ODA.
 • Evaluarea sistemului de control intern managerial.

 

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniile științe economice și/sau finanțe, juridice.

Certificare profesională:

constituie un avantaj- deținerea certificatului de calificare a auditului în domeniul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.

 

Experiență: vechime în muncă în domeniul controlului financiar public intern minim 3 ani.

Cunoştinţe profesionale:

În domeniul specific de activitate:

 • Cunoașterea Standardelor Naționale de Audit Intern;
 • Codul etic al auditorului intern;
 • Normele metodologice privind activitatea de audit intern în sectorul public;
 • Cunoașterea actelor normative în domeniul auditului intern și controlului intern în sectorul public, inclusiv cele aprobate de către Ministerul Finanțelor.

 

În domeniul digital:

 • Utilizator avansat al Microsoft Office.

 

Abilități:

 • abilități în planificare, conducere și coordonare a activității subdiviziunii;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

 

Atitudini/comportamente: 

 • integritate, obiectivitate, independență în practica profesională;
 • devotament și loialitate față de instituție;
 • disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitate de a-și asuma răspunderi;
 • discreție, perseverență, politețe;
 • ținută și comportament echilibrat;
 • spirit de inițiativă;
 • echilibru emoțional și stabilitate comportamentală;
 • orientare spre rezultat.

 

Regim de muncă al instituției:

40 ore/saptămână.

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Curriculum Vitae, cu stipularea studiilor obținute, experiența de lucru, cunoașterea limbilor și altă informație relevantă pentru a fi considerată;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • O persoană de referință pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

10 mai 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502.