ODA este o instituție publică cu misiunea de a susține dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova de la inițierea unei afaceri, la internaționalizarea acesteia.

Obiectivele IP ODA sunt:

 • susținerea dezvoltării antreprenoriatului;
 • oferirea asistenței financiare nerambursabile;
 • consolidarea capacității întreprinderilor de administrare eficientă a afacerilor, prin oferirea de instruiri, mentorat, consultanță și infrastructură de suport;
 • facilitarea accesului la finanțare prin emiterea garanțiilor financiare și de stat;
 • asigurarea dialogului public privat.

Scopul:

Asiguarea implementarii strategiei de comunicare şi politicilor de marketing. Realizarea politicii IP ODA în domeniul promovării sectorului ÎMM prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

Sarcini de bază:

 • Participă la implementarea politicii de comunicare și de marketing, agreată şi măsoară eficienţa acesteia;
 • identifică soluții optime de promovare a instituției și a programelor pe care le implementează;
 • implementează și monitorizează strategii/planuri de comunicare pe termen scurt şi mediu;
 • asigură creşterea vizibilităţii instituţiei pe piaţa națională și internațională, identifică şi propune noi metode, analizează și gestionează datele aferente domeniului de activitate;
 • elaborează conceptul pentru toate tipurile de materiale promoționale și informative pentru rețele de socializare;
 • elaborează comunicate de presă, istorii de succes, alte conținuturi informative de promovare a activității instituției;
 • contribuie la menţinerea paginii web a organizației și a altor mijloace de informare utilizate, monitorizează presa și opinia publică vizavi de informația difuzată de instituție;
 • Participă la organizarea evenimentelor instituției sau evenimentelor cu participarea reprezentanților instituției.

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limba engleză. Cunoașterea limbii ruse reprezintă un avantaj;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile superioare/licență finalizate.
 • în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniul relaţii publice, jurnalism.

Cunoașterea limbilor:

 • română, avansat;
 • engleza, la nivel de comunicare;
 • altă limbă, constituie un avantaj.

Experiență: vechime în muncă în domeniul aferent minim 1 an.

Cunoştinţe profesionale:

 • Regulile privind compoziţia (structura, conţinutul) şi stilul articolelor, adresărilor, discursurilor în public, comunicatelor de presă, istorii de succes;
 • metodele de culegere şi prelucrare a informaţiei cu utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne, etc;
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Premier Pro, internet, intranet, etc.
 • cunoașterea actelor normative în domeniul antreprenoriatului, actele normative privind implementarea programelor de stat de către IP ODA, cadrul legal-normativ care reglementează activitatea instituției și activitatea reprezentanților mass media.

Abilități:

 • abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;
 • tendința spre dezvoltarea profesională continuă;
 • capacitate de comunicare şi negociere;
 • spirit de observație;
 • capacitate de lucru în echipă;
 • inteligență;
 • flexibilitate în gândire;
 • capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

 

Atitudini/comportamente: 

 1. integritate, devotament și loialitate față de instituție;
 2. disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitate de a-și asuma răspunderi;
 3. discreție, perseverență, politețe;
 4. ținută și comportament echilibrat;
 5. spirit de inițiativă;
 6. echilibru emoțional și stabilitate comportamentală;
 7. orientare spre rezultat.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională;
 • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Bibliografia concursului:

 • Legea Nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 • Legea Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 487/2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
 • Legea presei nr.243/1994;
 • Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional

 

Termen de aplicare: 31 mai 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: str. Albișoara, 38, mun. Chișinău

Date de contact: tel: 060067955, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail:

          Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău, MD-2005

Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău, MD-2005, et. 5, bir. 502.

 Vor fi contactate prin email/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.