IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

 

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi;

3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

În cadrul structurii organizatorice IP ODA este creat Fondul de accelerare și dezvoltare a economiei. Misiunea Fondului dat este de a implementa politica de stat în susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin oferirea accesului la finanțare cu costuri reduse.

 

Scopul:

 Analiza, dezvoltarea și elaborarea produselor de creditare și garantare, altor activități și operațiuni la necesitate/solicitare.

 

Sarcini de bază:

 Analizarea și sintetizarea programelor de stat existente şi a proiectelor din domeniile de activitate, în conformitate cu obiectivele stabilite;

 1. Dezvoltarea și elaborarea produselor de creditare și garantare, în conlucrarea cu subdiviziunile FACEM (Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei) și FGC (Fondului de Garantare a Creditelor);
 2. Dezvoltarea și elaborarea programelor de stat şi a proiectelor din domeniile de activitate de comun cu autoritățile publice competente;
 3. Realizarea activităților de analiză și monitorizare a implementării programelor de stat, precum și a produselor de creditare și garantare în scop de evaluare a impactului și obiectivelor stabilite;
 4. Comunicarea și cooperarea cu entitățile financiare partenere, în limita competențelor atribuite.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

 

Studii: – Superioare universitare sau echivalente în domeniul economie, finanțe și bănci, managementul afacerilor.

 

Experiență profesională:

-     Minim 8 ani experiență generală;

-     Minim 4 an experiență demonstrată în domeniul financiar;

-     Experiență aferentă operațiunilor financiare, monitorizare și evaluare, aspecte legale;

-     Experiență de lucru în sectorul bancar și/sau micro-finanțare din Moldova;

-     Experiență în domeniul de raportare în domeniul bancar și microfinanțare, constituie un avantaj;

-     Experiență în elaborarea produselor financiare, constituie un avantaj;

-     Experiență în risc managament în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj.

 

Cunoştinţe:

 1. a)  Cunoașterea legislaţiei, inclusiv în domeniul financiar-bancar și fiscal;
 2. b)  Cunoştinţe operaţionale privind dezvoltarea economică antreprenorială, inclusiv accesul la finanţare;
 3. d) Cunoştinţe excelente ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbii engleze (nivel B2). Cunoașterea limbii ruse (constituie un avantaj);
 4. d)  Cunoștințe generale privind evidența contabilă financiară a întreprinderilor, constituie un avantaj;
 5. e) Conoștințe în utilizarea suitei de aplicații Microsoft Office.

 

Abilități: comunicare; de lucrul individual și în echipă, în context național și internațional; flexibilitate în mediu multicultural și lingvistic; respectare a instrucţiunilor scrise şi verbale.

 

Alte cerinţe: responsabilitate, punctualitate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, dorință și posibilitate de asimilare continuă a noilor cunoștințe generale și tehnice.

 

Regim de muncă al instituției:

40 ore/saptămână.

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Curriculum Vitae, cu stipularea studiilor obținute, experiența de lucru, cunoașterea limbilor și altă informație relevantă pentru a fi considerată;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • O persoană de referință pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

29 martie 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Abișoara, 38, et. 5, bir. 502

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Abișoara, 38, mun. Chișinău

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, mun. Chișină, .str. Abișoara, 38, et. 5, bir. 502.