Contabil superior, Secția contabilitate și raportare financiară

 

Scopul general al funcției:

Realizarea obiectivelor instituției prin executarea activității financiare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

 • Asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, ține evidența veniturilor și cheltuielilor și participă în procesul de gestiune a mijloacelor finanicare;
 • Întocmește situații și rapoarte finanicar- contabile interne și verifică corelarea acestora;
 • Asigură evidența și inventarierea activelor organizației;
 • Asigură organizarea și întocmirea fenomenelor economice pentru implementarea eficientă a programelor, monitorizează procesul de achiziții, ține evidența proiectelor cu finanțare externă;
 • Participă, după caz, la calcularea salariului și alte colaborări cu personalul și prestatorii de servicii.
 • Realizarea sarcinilor conexe activității subdiviziunii.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

 

Studii: – superioare de licență în domeniul contabilitate/finanțe/economie.

 

Experiență: Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența profesională în domeniul contabilității. Experiența anterioară în contabilitate cu accent pe implementarea proiectelor cu finanțare externă va constitui un avantaj.

 

Cunoştinţe:

 

În domeniul specific de activitate:

 • legislația economică în vigoare;
 • Standardele naționale de contabilitate și Standarde internaționale de raportare financiară;
 • legislația în domeniul activității fiscale;
 • prevederile specifice programelor implementate de către ODA;

 

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română - avansat
 • limba rusă - intermediar
 • limba engleză - constituie un avantaj

 

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office - utilizator avansat

 

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • capacitate de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • capacitate de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • capacitate de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

 

Atitudini/comportamente: Corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

19 ianuarie 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134,et. 3, bir. 322, mun. Chișinău.