IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

 

Scopul general al postului:

Realizarea activităților de monitorizare conformitate și riscuri postfinanțare a benefiarilor programelor implementate sau proiectelor din cadrul I.P. ODA.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului

 1. Realizarea procesului de monitorizare a implementării programelor de suport sau proiectelor în cadrul instituției;
 2. Analizarea informațiilor și datelor relevante pentru finanțarea și dezvoltarea afacerilor;
 3. Evaluarea riscurile de nerealizare a cerințelor programului de finanțare sau a prevederilor contractului de finanțare la etapa de derulare a contractului de finanțare (post finanțare);
 4. Realizarea sarcinilor conexe activității subdiviziunii.

 

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

                                                                                                                                                                

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: Superioare universitare sau echivalente în domeniul economiei, juridice.

 

Experiență profesională:

-     Experiența profesională în domeniu constituie un avantaj;

 

Cunoștințe necesare:

 

În domeniul specific de activitate:

 • cadrul legal-normativ care reglementează activitatea instituției;
 • legislația ce reglementează activitatea de antreprenoriat;
 • abilități de elaborare și implementare a proiectelor;
 • administrarea finanțelor și investițiilor;
 • prevederile specifice ale programelor implementate de către I.P. ODA.

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română – avansat;
 • limba rusă – intermediar;
 • limba engleză - intermediar va constitui un avantaj.

 

În domeniul digital:

 • pachet Microsoft Office - utilizator avansat.

 

Abilități:

 • abilități în planificare, conducere și coordonare a activității subdiviziunii;
 • abilități de interpretare economică a fenomenelor şi proceselor ale unei întreprinderii;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

 

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuăate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

 

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

13 ianuarie 2023, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012