IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Scopul general al postului:

Realizarea obiectivelor instituției privind implementarea programelor de stat la etapa de prefinanțare prin evaluarea conformității și riscurilor

 

Sarcinile de bază ale postului vacant, conform fișei postului:

 • Evaluarea pre-finanțare a dosarelor în vederea corespunderii solicitanților și proiectelor investiționale cu obiectivele/prioritățile programelor de stat;
 • Întocmirea fișelor de examinare a dosarelor solicitanților de suport din cadrul programelor de stat;
 • Participarea la elaborarea propunerilor de modificare/ completare a manualelor operaționale de implementare a programelor de stat și altor acte normative pe domeniile de competență ale subdiviziunii;
 • Realizarea sarcinilor conexe activității subdiviziunii.

 

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: Studii superioare de licență în domeniile: economic, tehnic.

 

Experiență profesională:

- Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența în domeniu.

 

Cunoștințe necesare:

În domeniul specific de activitate:

 • legislația economică în vigoare;
 • legislația în domeniul activității de antreprenoriat și fiscală;
 • metodologia, procedeele și tehnicile de analiză a activității economico-financiare;
 • procesul de elaborare a planurilor de afaceri și evaluare a proiectelor investiționale;
 • principiile de analiză și evaluare a riscurilor activității antreprenoriale;
 • prevederile specifice programelor implementate de către ODA;
 • manualele operaționale de implementare ale programelor de stat.

 

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română - avansat
 • limba rusă - intermediar
 • limba engleză - intermediar (constituie un avantaj)

 

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office - utilizator avansat.

 

Abilități:

 • abilități de interpretare economică a fenomenelor şi proceselor unei întreprinderii;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

 

Atitudini/comportamente:  corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

 

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

23 iunie 2023, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact:

tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3, bir. 322.

 

*Doar persoanele selectate vor fi contactate.