IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

 

Sarcinile de bază ale postului:

 1. a) mediatizarea și promovarea în rândul antreprenorilor a programelor de suport antreprenorial implementate de către I.P. ODA, informarea și consultarea primară a solicitanților interesați privind activitatea I.P. ODA;
 2. b) informarea și consultarea antreprenorilor și potențialilor antreprenori privind programele și proiectele de suport antreprenorial implementate de către P. ODA, precum și etapele de derulare a acestora;
 3. c) menținerea constantă a relațiilor cu beneficiarii programelor de stat implementate de către I.P. ODA;
 4. d) evidența și analiza primară a solicitărilor adresate către I.P. ODA de către antreprenori, potențiali antreprenori și alte persoane interesate;
 5. e) menținerea unui dialog constant cu I.P. ODA în procesul de acordare a consultațiilor referitor la programele de stat de suport în afaceri;
 6. f) redirecționarea, conform competențelor funcționale, a solicitărilor specifice adresate către P. ODA, după caz;
 7. g) dezvoltarea serviciilor de consultanță specializată în afaceri.

 

Atribuțiile postului:

 1. a) informare și consultarea telefonică și/sau la oficiu, a antreprenorilor și potențialilor antreprenori cu privire la serviciile și oportunitățile disponibile pentru mediul de afaceri în cadrul I.P. ODA;
 2. b) preluarea solicitărilor de informații privind instrumentele disponibile de suport în afaceri parvenite în format electronic și expedierea răspunsurilor în formă scrisă conform unui model general draft elaborat;
 3. c) informarea și consultarea, telefonică și/sau la oficiu, a antreprenorilor și potențialilor antreprenori referitor la cadrul legal și modalitățile de inițiere a unei afaceri în Republica Moldova;
 4. d) consultarea și informarea primară, telefonic și/sau la oficiu, a antreprenorilor și potențialilor antreprenori referitor la programele și proiectele implementate de către I.P. ODA: categoriile de programe de suport antreprenorial disponibile; modalitățile de aplicare; condițiile de eligibilitate stabilite; apelurile de aplicare desfășurate etc;
 5. e) acordarea a serviciilor de asistență și ghidare în procesul de aplicare a solicitanților la programele de suport în afaceri;
 6. f) înregistrarea solicitanților și prestarea serviciilor de consultanță în afaceri specializată conform Manualului operațional de consultanță standartizată;
 7. g) organizarea sesiunilor de informare și a altor evenimente de afaceri destinate antreprenorilor din regiunea de nord a țării;
 8. l) elaborarea săptămînală a rapoartelor cuantificate privind numărul beneficiarilor, a consultațiilor și informațiilor acordate, precum și tipologia acestora;
 9. m) coordonarea activităților cu Centrul de Consultanță în Afaceri din cadrul I.P. ODA, și realizarea rapoartelor lunare și trimestriale de activitate, în acest sens.

 

 

Cerințe specifice funției:

 • studii superioare în domeniul economiei, juridic, administrarea afacerilor.

 

Experiență profesională:

 • Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența în domeniile conexe.

Cunoștințe necesare:

În domeniul specific de activitate:

 • legislația economică în vigoare;
 • legislația în domeniul activității de antreprenoriat și fiscală;
 • metodologia, procedeele și tehnicile de analiză a activității economico-financiare;
 • prevederile specifice programelor implementate de către ODA;
 • manualele operaționale de implementare a programelor de stat.

 

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română - avansat
 • limba rusă - intermediar
 • limba engleză - constituie un avantaj

 

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office - utilizator avansat

 

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de lucru în echipă și relaționare interumană;
 • capacitate de luare de decizii și asumare de responsabilități;
 • rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • planificare și organizare a timpului de muncă și respectarea termenelor;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere;

 

Atitudini/comportamente:  corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Tip de angajare: Perioadă determinată, din datade 01 august 2023 pînă pe data de 15 decembrie 2023 inclusiv.

                                                                                                                                                        

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

 

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV
 • Scrisoare de intenție (maxim 1 pagina)
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

21 iulie 2023, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3, bir. 322.

 

*Doar persoanele selectate vor fi contactate.