I. Informație Generală
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) urmărește îmbunătățirea capacității de implementare a Programului de Transformare Digitală a IMM-urilor. Scopul Programului de Transformare Digitală pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este de a-și recupera și crește capacitatea economică prin integrarea tehnologiilor digitale, crearea de noi modele de afaceri bazate pe creșterea conectivității și valorificarea potențialului inovației.
Prin digitalizarea IMM-urilor se propune suportul transferului de tehnologie și a dezvoltării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii pentru exploatarea potențialului inovator, inclusiv facilitarea accesului acestora pe piețele interne și externe.
Scopul Programului de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii constă în recuperarea și creșterea capacității economice a acestora, prin integrarea tehnologiilor digitale, crearea de noi modele de afaceri bazate pe creșterea conectivității și valorificarea potențialului inovativ.
Programul de Transformare Digitală a IMM a fost adoptat prin HG 129/2022 pentru o perioadă de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire în baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile. Mai multe detalii despre programul de transformare digitală a IMM le găsiți aici.

II. Scopul 
Specialistul superior se alătură Departamentului de implementare a programelor din cadrul ODIMM pentru a susține dezvoltarea, managementul și implementarea Programului de transformare digitală pentru IMM-uri. Rolurile acestuia vor fi:
- participarea la implementarea Programului de Transformare Digitală a IMM-urilor;
- consilierea antreprenorilor mici și mijlocii cu privire la dezvoltarea și diversificarea produselor/serviciilor cu valoare adăugată mare și adaptarea acestora la standardele internaționale;
- acordarea sprijinului întreprinderilor mici si mijlocii in accesarea finanțării pentru aplicarea modelelor de afaceri inovatoare, implementarea tehnologiilor moderne in vederea dezvoltării productivității și competitivității, integrării în lanțurile valorice locale și/sau internaționale;
- reprezentarea instituției în relațiile cu operatorii economici și în cazul delegării pe probleme care țin direct de competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare;
- identificarea și asigurarea procesului de negociere cu potențialii parteneri pentru a asigura atingerea obiectivelor programului;
- înaintarea de propuneri privind dezvoltarea și inovarea programelor/instrumentelor aflate în conducerea unității de implementare;
- examinarea și evaluarea solicitanților de sprijin financiar cu respectarea strictă a reglementărilor interne;
- coordonarea si actualizarea bazei de date a beneficiarilor etc.

Angajatul va lucra sub supravegherea directă și va raporta managerului de program. După perioada de probă, angajatul va fi supus unei evaluări a performanței utilizând un formular standard individual de evaluare a performanței în cadrul ODIMM.

Calificări:
- Licență în domenii precum Economie, Informatica, Inginerie, Telecomunicații, administrarea afacerilor;
- Experiență demonstrată în managementul proiectelor IT în sectorul public sau privat;
- Familiaritate cu ciclul de viață al dezvoltării software, arhitectura întreprinderii, cloud computing și conceptele SOA;
- Abilități excelente de comunicare, scris și vorbit, în limba română. Cunoașterea limbii engleze ar fi un avantaj puternic;
- Cunoașterea soluțiilor digitale pentru IMM-uri;
- Abilități excelente de gestionare a timpului, a echipelor, a întâlnirilor și a conflictelor;
- Abilități puternice de auto-organizare și planificare;
- Autonomie și capacitate de lucru cu minimă supraveghere;
- Experiența în mentorat și consultanță în afaceri va fi considerată un avantaj.

Atribuțiile funcției:
- participă la implementarea Programului de transformare digitală a IMM;
- acordă consultanță întreprinderilor mici și mijlocii pentru dezvoltarea acestora și diversificarea produselor/serviciilor cu valoare adăugată sporită și adaptarea acestora la standarde internaționale;
- acordă sprijin întreprinderilor mici și mijlocii în accesarea finanțării pentru aplicarea modelelor de afaceri inovative, implementarea tehnologiilor moderne în vederea dezvoltării productivității și competitivității, integrarea în lanțurile valorice locale și/sau internaționale;
- identifică și asigură procesul de negociere cu potențialii parteneri pentru asigurarea realizării obiectivelor  programului (implementarea soluțiilor digitale);
- înaintează propuneri referitor la dezvoltarea și inovarea programelor/instrumentelor aflate în gestiunea unității de implementare;
- examinează și evaluează încadrarea strictă a solicitanților de suport financiar cu respectarea strictă a actelor normative, regulamentelor interne;
- coordonează crearea și actualizarea bazei de date a beneficiarilor, etc.

Procesul de aplicare și mecanismul de selecție:
Procesele de aplicare și de selecție sunt elaborate în conformitate cu principiile meritului, transparenței, egalității și utilizării raționale a fondurilor.
Reguli generale pentru procesul de aplicare:
- Toate aplicațiile se depun exclusiv prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Este permisă o singură aplicație pentru fiecare solicitant;
- Retrimiterea aplicațiilor modificate și îmbunătățite nu este permisă;
- Aplicațiile expediate după expirarea termenului limită nu vor fi luate în considerare.

Documente necesare pentru aplicare:
Fiecare aplicant va depune prin e-mail următorul set de documente:
- CV-ul: nu se solicită un format standard, însă aplicantul trebuie să demonstreze în CV experiența sa în domeniul implementării de soluții digitale. Implementarea de proiecte în domeniul IT, conform descrierii programului;
- Copia diplomei/diplomelor de studii si a certificatelor de calificare profesională;
- Alte documente care justifică calificare și experiența profesională.

Candidații interesați pot depune CV-ul până pe 23 mai 2022 pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu subiectul „Consultant program de transformare digitală”