1. Scopul general al postului: 

Gestionarea infrastructurii IT și a sistemelor informatice, monitorizarea şi optimizarea funcționării lor fără întreruperi.

 

2. Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Soluționarea incidentelor/solicitărilor; 

- Oferirea consultațiilor utilizatorilor prin telefon/e-mail;

- Suport tehnic de nivel fizic și aplicație pentru utilizatori;

- Elaborarea documentației tehnice;

- Efectuarea lucrărilor de mentenanță precum și de corecție a infrastructurilor de telecomunicații la nivel local;

- Instalarea, configurarea și menținerea SGBD.

- Testarea resurselor informaționale de care beneficiază ODIMM.  

 

3. Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

4. Condițiile de participare la concurs

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

e) în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

 

5. Cerințe specifice pentru participare la concurs

Studii:  superioare de licență sau echivalente în domeniul domeniul tehnologiilor informationale.

Experiență:  1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției 

Cunoștințe:

• Cunoștințe în administrarea sistemelor de operare din familia Windows: 10, Windows Server 2008 și mai mare;

• Abilitatea de a lucra cu utilizatorii la distanță;

• Cunoștințe medii în TCP/IP și în depanarea problemelor de rețea;

• Cunoștințe în funcționarea aplicațiilor în mediu de operare Windows;

• Capacități avansate de depanare a incidentelor;

• Cunoașterea instrumentelor utilizate la depanarea incidentelor;

• Capabilități de analiză a problemei și identificare a soluției;

• Posedarea limbilor română şi rusă;

• Cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj, și anume:

a) (Vue.JS, JavaScript (ES6+), HTML, CSS);

b) (Node.JS, Express, REST API, Webpack);

c) (PHP, Laravel, Python, Flask).

• Cunoașterea instrumentelor de administrare server constituie un avantaj:

a) cPanel / Plesk;

b) Apache, Nginx;

c) Linux, Windows Server;

d) Mașini virtuale (VMware - vRealise).

• Cunoașterea instrumentelor de administrare CMS (Joomla / Wordpress / Wix), ArcGis (ArcGis Online, Arcgis Survey123), (Zoom, Microsoft Office, PowerBI) constituie un avantaj.

Abilități: organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă,  argumentare, prezentare, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate, loialitate față de instituție, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi, spirit de inițiaitivă, rezistență la stres, auto-organizare.

 

6. Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

 

7. Documente ce urmează a fi prezentate

• CV;

• Copia buletinului de identitate; 

• Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

• Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative. 

 

8. Modalitatea de depunere a documentelor

• E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

• Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

• Personal: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3,  bir. 322 (Serviciul resurse umane), de luni pînă vineri, ora 8:00-17:00, pauza de masă 12:00-13:00.

 

Data limită de prezentare a dosarului: 27 mai 2022, ora 10:00.