SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA FORMARE ANTREPRENORIALĂ

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

 

Sarcinile de bază ale funcției:

Persoana va fi responsabilă de proiectarea și organizarea programelor de educație antreprenorială la distanță și va avea următoarele responsabilități:

 • identificarea și analiza nevoilor specifice de instruire ale antreprenorilor;
 • stabilirea obiectivelor programelor educaționale la distanță în conformitate cu nevoile de instruire și caracteristicele grupului țintă;
 • planificarea, dezvoltarea, coordonarea modulelor și organizarea sesiunilor de instruire la distanță;
 • coordonarea campaniei de promovare a programelor de instruire la distanță;
 • oferirea suportului participanților la înregistrare;
 • monitorizarea persoanelor instruite pe platformele de instruire;
 • monitorizarea realizării indicatorilor de performanță și elaborarea rapoartelor de progres;
 • menținerea documentației în deplină ordine;
 • îmbunătățirea continuă a instrumentelor de instruire la distanță;
 • estimarea resursele necesare implementării programelor educaționale la distanță;
 • alte activități necesare proiectării și implementării proceselor de instruire la distanță.

 

Cerințe specifice funției:

 • studii superioare în domeniul economiei și/sau educației;
 • certificate de formare psiho-pedagogică și/sau certificare de formatori (ar reprezenta un avantaj)
 • certificate/probe ce atestă experiența în elaborarea și realizarea de cursuri de educație online și la distanță;

 

Experiență profesională:

 • Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența în domeniu.
 • experiență de organizare a instruirilor la distanță de minim 6 luni;

Cunoștințe necesare:

În domeniul specific de activitate:

 • legislația în domeniul antreprenoriatului;
 • legislația în domeniul economico financiar;

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română – avansat;
 • limba rusă – avansat;
 • limba engleză - intermediar / avansat (constituie un avantaj) .

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office - utilizator avansat.

utilizarea instrumentelor de automatizare Email și Email SMS Marketing.

 

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de lucru în echipă și relaționare interumană;
 • capacitate de luare de decizii și asumare de responsabilități;
 • rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • planificare și organizare a timpului de muncă și respectarea termenelor;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere;
 • o bună cunoaștere a limbilor română, engleză și rusă;
 • o bună cunoaștere a Microsoft Office.

 

Atitudini/comportamente:  corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

 

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

19 ianuarie 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134,et. 3, bir. 322, mun. Chișinău.