Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, fondată prin HG Nr. 487/2022, din subordinea Ministerului Economiei, cu misiunea de a susține dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova de la inițierea unei afaceri, la internaționalizarea acesteia, IDNO 1007600042792, cu sediul în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 134, tel. 022225799, anunță lansarea achiziției pentru servicii de elaborare a modulului de instruire la distanță ”TRANSFORMARE DIGITALĂ PENTRU ANTREPRENORI” din cadrul programului ”EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ”, Cod CPV: 80510000-2, conform specificațiilor indicate în Caietul de sarcini anexat.

Prețul estimativ al contractului este 96 764,50 (nouăzeci și șase mii șapte sute șaizeci și patru lei, 50) MDL, livrare scutită de TVA, cu drept de deducere conform HG 246 din 08.04.2010.

Ofertele, redactate în limba română urmează a fi expediate în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 15.03.2024, ora 14.00, și trebuie să conțină lista de acte conform Anunțului de participare anexat mai jos.

Eventuale clarificări pot fi solicitate la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Anexe:

Anexa nr. 7 (docx)

Anexa nr. 8 (docx)

Anexa 22_specificații tehnice (docx)

Anexa 23_specificații de preț (docx)

F3.5_Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic (docx)

F3.6_Declataria privind conduita etica (docx)

Declarația privind Beneficiarii finali (docx)

Anexa nr. 12 (docx)

Anexa nr. 14 (docx)

Conceptul trainingului (docx)

Anunt_de_participare servicii instruiri digitalizare_virtual (pdf)

Caiet de sarcini procurare servicii de instruire_modul de instruire la distanță_DIGITALLIZAREA_VIRTUAL (pdf)