Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, instituție publică fondată prin HG Nr. 538/2007, din subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării cu misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlociiI, IDNO 1007600042792, cu sediul în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 134, tel. 022225799, anunță lansarea concursului de preselectare a ofertanților în scopul achiziționării:  Servicii de consultanță pentru implementarea și suport tehnic a facilității de dezvoltare a IMM din Republica Moldova

Clarificările pot fi adresate în conformitate cu prevederile și termenele menționate în anexă.

Termen limită de depunere a ofertelor: 20.11.2023, ora 12:00

Linkul procedurii: https://www.gtai.de/de/trade/moldau/ausschreibungen-projekte/consulting-fazilitaet-zur-foerderung-kleiner-und-mittlerer-unternehmen-1043818.

Anexa

*** ENG ***

The Public Institution Organization for Enterpreneurship Development, founded by the Government Decision No. 538/2007, subordinated to the Ministry of Economic Development and Digitalization, with the mission to support the development of the local entrepreneurial environment, including small and medium-sized enterprises, IDNO 1007600042792, based in mun. Chisinau, bd Stefan cel Mare 134, tel. +373 22225799, announces the launch of the Prequalification Tender Notice: “Consulting Services for Implementation consultant and technical support for Moldovan SME Development Facility”

The link to the tender publication is here: https://www.gtai.de/de/trade/moldau/ausschreibungen-projekte/consulting-fazilitaet-zur-foerderung-kleiner-und-mittlerer-unternehmen-1043818.

Tender related questions can be addressed in line with the provisions and deadlines stated in the tender documents to the contact stated in the tender documents.

Submission deadline: 20.11.2023, 12:00