Anunț de lansare a achiziției unei table interactive și tehnică de calcul pentru IP ODA prin procedura de achiziție de valoare mică

 1. Denumirea autorității contractante: Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
 2. IDNO: 1007600042792
 3. Adresa: Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012
 4. Numărul de telefon/fax: 022 22 42 20
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oda.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oda.md
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, obiectul de activitate – susține dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova de la inițierea unei afaceri, la internaționalizarea acesteia.
 8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

 Link-lu către planul de achiziții publice publicat: https://www.oda.md/ro/transparenta-decizionala/achizitii-main/planul-achizitiilor

 1. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

  

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată

Valoarea estimată, fără TVA, MDL

Lotul 1: Tablă Interactivă

1.       

30232110-8

Tabla interactivă (original)

buc

1

AFIȘAJ
Tip/Tehnologie - D-LED iluminat din spate (panou ADS)

Dimensiunea panoului - 75” (minim)

Luminozitate - 500cd/m2 (minim)

Raport de contrast (tipic) - 4.000:1 (minim)

Rezoluție nativă - 4K Ultra-HD (3840 x 2160) (minim)

Unghi de vizualizare (H/V) - 178o/178o (minim)

Raportul de aspect - 16:9 (minim)

Timp de răspuns (MS) - 8 ms

Rata de reîmprospătare (Hz) - 60 Hz

Durata de viață estimată (tip) - 30.000 de ore (minim)

Culoarea afișajului (biți) - 1,07 miliarde (10 biți)

Orientare la instalare - Peisaj

Funcționare zilnică (ore/zile) - 16/7 (minim)

INTERACTIVITATE
Tehnologie - Atingere în infraroșu

Puncte de atingere - Scris - 10 puncte (standard)

Atingere - 20 de puncte (standard)

Atingeți Rezoluție - 32.768 x 32.768

Protecția suprafeței - Sticlă securizată cu grosimea de 4 mm (nivelul 7H pe scara Mohs de duritate minerală)

Atingeți Instrumente - Deget, Stylus, Mănușă, Obiecte opace

SISTEM DE OPERARE

Versiunea de sistem - Android™ v8.0

CPU - CPU ARM® multi-core de înaltă performanță

GPU - 4*Mali™ G51

RAM - 3 GB DDR3 (minim)

Stocare internă - 16 GB (eMMC Flash) (aproximativ 9 GB Disponibilitate utilizator)

CONECTIVITATE

Intrare -  Afişa - HDMI v2.0 (x3) (comp. cu HDCP v2.2), VGA-In (x1)

 Audio - Intrare audio (3,5 mm) (x1)

Ieșire -  Afişa - HDMI-Out v2.0 (x1) (compatibil cu HDCP v2.2)

Audio - Ieșire audio (3,5 mm) (x1), Ieșire SPDIF (x1)

Internet - LAN (RJ45) (x1)

Control - RS232-In (x1)

Fără fir - Wifi (modul USB) - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)

Receptor I/R - Față (x1) (unghi ±25°, distanță >8m)

USB - Față - USB 2.0 (x2)

Latură - USB 3.0 (x3), USB tip B (x2) (pentru portul tactil)

Spate - USB 2.0 (x1)

APLICAȚIE IMPLICITĂ

Colaborare fără fir - Oglindire ecran (NovoConnect), duplicare ecran prin rețeaua corporativă (NT LiveScreen/ NT LiveReceiver), tablă albă (Notă), protecție pentru autentificare ecran (blocare ecran), înregistrare ecran (NT Minutes), conferințe video, peste 50 de aplicații încorporate (NT App Store)

EXPANSIUNE

Modul fereastră (opțional) - OPS standard Intel 80pin (opțional)

AUDIO

Difuzoare - 16 W (x2) (stereo) (minim)

PUTERE

Sursa de alimentare (internă) - AC 100 - 240V, 50/60Hz (4.0A)

Consum - 400W

Mod de asteptare - <0,5 W (standby)

CARACTERISTICI FIZICE

Dimensiune (L x H x D)- 1.700 x 1.000 x 90 mm  (minim)

Montare VESA (FPMPMI) - 4 - M8 × 25 mm, 800 x 400 mm  (minim)

ACCESORII

Standard - Cablu de alimentare CA, cablu VGA, cablu HDMI, cablu USB, cablu audio, stylus (x2), telecomandă (cu baterii), kit de montare pe perete, raft AV și suport pentru cameră incluse, Roți: Da, modul USB Wifi, kit de documentare

50 000,00

Lotul 2: Notebook

2.

30213100-6

Notebook

buc

3

1. Processor: min. Gen 11 min. 1300 CPU rating of BAPCO SYSmark 2023 Notebook;

2. Memory: minim 16GB DDR4, min 2666 Mhz, 2x SODIMM slots;

3. Network Controller 12. Wi-Fi Dual Band 802.11ax (2x2),

4. Bluetooth 5.0; LAN;

5. Internal Storage: min. 512 Gb M2. SSD;

6. Audio/Multimedia: Integrated WebCam 720p HD/IR, Multi-Array Digital Microphone with Noise Cancellation software, Stereo Speakers and HD Audio Ports 15.

7. 1x USB 3.1 type C (1x Thunderbolt) with 10Gbit transfer Rate (with the function of Power Delivery and DisplayPort, used for DockStation);

8. 2x USB 3.0,

9. 1x Digital Video Port (DP or HDMI);

10. Display: minim 14", IPS, resolution min. Full HD;

Destinație: Business

12 500,00

Lotul 3: Monitor

3.

30231000-7

Monitor

buc

3

1. Rezoluție/Diagonala:

Min. QHD (2560 x 1440 la 60 Hz),

Max UHD 4K (3840 x 2160 la 60 Hz)/ Min. 24"

2. Porturi: RJ-45; ieşire DisplayPort™ 1.2; USB Type-C™ (pentru periferice);

USB 3.1 (pentru periferice, încărcare rapidă 7,5 W) minim 3;

3. Intrare video: 1 x USB Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s (alimentare USB de până la 90 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.2)

4. Caracteristici ecran:

rotire şi pivotare;

Plug and Play;

senzor IR;

pornire unică;

gestionare reţea;

antireflex; cameră web;

reglare pe înălţime

5. Conector de intrare:

1 x intrare DisplayPort™ 1.2;

1 x HDMI 1.2;

1 x USB Type-C™

6. Port audio: 1 x mufă combinată căşti/microfon

7. Proporţie dimensiuni/ Gamă de culori

8. Cameră web incorporate/separat

Opțional:

9. Microfon DA

7 000,00

Lotul 4: Echipamente periferice

4.

30237410-6

Mouse wireless

buc

3

Mouse fără fir

Tipul mouse-ului: Optic, fără fir

Rezoluția: 1000 dpi

Cantitatea butoanelor: 3

Tip element de alimentare: AA

Numărul elementelor de alimentare: 1

Greutatea mouse-lui: max. 99 g

500,00

5.

30237460-1

Tastatură

buc

3

Tastatură fără fir

Key type: Deep profile
Language: ENG, RUS

Spill-resistant design

10-Key Number pad

Caps lock indicator light

Num lock indicator light

Ofertanții să dispună de service centru autorizat sau să dețină un acord/contract cu un asemenea centru, ca echipamentele să fie noi (non – refurbished) și să aibă data de producție (sau fabricație) nu mai veche de un an de la data depunerii ofertei.

- Echipamentele furnizate să fie însoțite de o garanție valabilă, care să fie emisă de producător sau de furnizor și care să acopere perioada minimă de 36 de luni de la data livrării

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 • Pentru un singur lot;
 • Pentru mai multe loturi;
 • Pentru toate loturile;
 • Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Operatorii economici pot depune ofertele pe mai multe loturi, fiecare lot va fi evaluat separat. Nu există limitări în ceia ce privește numărul de loturi ce pot fi câștigate de un operator economic.
 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
 2. Termenii și condițiile de prestare solicitați: din momentul semnarii contractului de achizitii pina la 11.12.2023
 3. Termenul de valabilitate a contractului: 15.12.2023
 4. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
 5. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu este cazul
 6. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

 

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.    

Cererea de participare

Original confirmat prin semnătura electronică –conform Anexei Nr. 7

Obligator

2.    

Declarația

privind valabilitatea ofertei

Original confirmat prin semnătura electronică –conform Anexei Nr. 8

Obligator

3.    

Specificațiile tehnice

Original confirmat prin semnătura electronică –conform Anexei Nr. 22

Obligator

4.    

Specificațiile de preț

Original confirmat prin semnătura electronică –conform Anexei Nr. 23

Obligator

5.    

Dovada înregistrării persoanei

Juridice

Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului, Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică

Obligator

6.    

Formularul informativ pentru ofertant

Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F3.3.

Obligator

7.    

Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit operatorul economic

Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugetul Public Național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din țara de rezidență a ofertantului

Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică

Obligator

8.    

Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5 - Original confirmat prin semnătura electronică.

Obligator

9.    

Declarația privind conduita etica și neimplicarea în practici frauduloase de corupere

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.6 - Original confirmat prin semnătura electronică.

Obligator

10.   

Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului anexat

DA

(se va prezenta de către ofertantul câștigător la încheierea contractului)

11.   

Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

Declarația privind experiența similară, originalul conform anexei nr. 12 din documentația standard confirmată prin semnătura electronică;

Ofertanții vor da dovadă de existența experienței similare de minim 3 ani.

Obligator

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu este cazul
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu sunt
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț
 5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu este cazul

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

 

 

 

 

 

 

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: 05.12.2023, ora 14.00

 

 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: sediul IP ODA

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
 2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.
 3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Sursa de finanțare reprezintă fonduri din bugetul Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Livrarea este scutită de TVA cu drept de deducere, conform HG nr. 246 din 08.04.2010.
 4. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Nu este cazul
 5. Nu este cazulData (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul
 6. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul
 7. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu
 8. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Nu este cazul
 9. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Da

plățile electronice

Da

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
 2. Alte informații relevante: În cazul în care ofertanții vor avea ofertele de preț identice, se va acorda avantaj pentru ofertantul care va dispune de un număr mai mare de contracte cu o valoare nu mai puțin de 75% din valoarea viitorului contract, pentru ultimii 3 ani de activitate.

 

 Anexe:

Anexa nr. 7.docx
Anexa nr. 8.docx
Anexa nr. 12.docx
Anexa nr. 22.docx
Anexa nr. 23.docx
Declarația privind Beneficiarii finali.docx
F3.3_Formularul_informativ_pers_jur.docx
F3.5_Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic.docx
F3.6_Declataria privind conduita etica.docx