Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, fondată prin HG nr. 538/2007, din subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, IDNO 1007600042792, cu sediul în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt 134, tel. 022225799, anunță lansarea achiziției lucrărilor de reparație în incinta sediului de pe adresa indicată, Cod CPV 45300000-0, conform specificațiilor indicate în Caietul de sarcini anexat.

Prețul estimativ al contractului este 199.900 lei (o sută nouăzeci și nouă mii nouă sute) MDL (livrare scutită de TVA cu drept de deducere, conform HG nr. 246 din 08.04.2010). Sursa de finanțare reprezintă fonduri din bugetul Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Ofertele, redactate în limba română, urmează a fi expediate în format electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 28 noiembrie 2023, ora 14:00, și trebuie să conțină (copii scanate):

  • Extrasul din registrul de stat ce atestă înregistrarea agentului economic ofertant;
  • Oferta tehnică și oferta financiară.

Criteriul de desemnare a câștigătorului – cel mai bun raport calitate-preț, determinat în conformitate cu criteriile de evaluare anexate la prezentul anunț.

Oferta trebuie să fie prezentată conform formularelor 3,5,7.

Termenul limită de executare a lucrărilor de reparație în orice caz nu va depăși data  de 13.12.2023. Termenul concret de executare a lucrărilor va fi stabilit în contract, exprimat în număr de zile din data semnării contractului și până la finalizarea lucrărilor.

Oferte alternative nu se admit.

Eventuale clarificări pot fi solictate la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Criterii de evaluare

Caiet de sarcini