Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, instituție publică fondată prin HG Nr. 538/2007, din subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării cu misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderile mici și mijlocii, IDNO 1007600042792, cu sediul în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 134, tel. 022225799, anunță lansarea achiziției serviciilor de organizare a evenimentului B2B matchmaking „Sourcing Seminar Moldova 2023”, Cod CPV 79900000-3, conform specificațiilor indicate în Caietul de sarcini anexat.

Prețul estimativ al contractului este 85 000,00 lei, asigurat din finanțarea oferită de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Ofertele, redactate în limba română, urmează a fi expediate în format electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pînă la data de 16 martie 2023, ora 17.00, și trebuie să conțină (copii scanate):

  • Extrasul din registrul de stat ce atestă înregistrarea agentului economic ofertant;
  • Oferta tehnică și oferta financiară;
  • Notă de prezentrea a ofertantului, inclusiv prezentarea portofoliului de evenimente organizate care sa demonstreze experiența în domeniu;

Criteriul de desemnare a cîștigătorului – oferta cea mai avantajasă economic. Oferte alternative nu se admit.

Eventuale clarificări pot fi solictate la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Caiet de sarcini