Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, fondată prin HG Nr. 487/2022, din subordinea Ministerului Economiei, cu misiunea de a susține dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova de la inițierea unei afaceri, la internaționalizarea acesteia, IDNO 1007600042792, cu sediul în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 134, tel. 022225799, anunță lansarea achiziției pentru servicii de catering, Cod CPV: 55520000-1, conform specificațiilor indicate în Caietul de sarcini anexat.

Prețul estimativ al contractului este 90 000,00 (nouăzeci mii lei) MDL, livrare scutită de TVA, cu drept de deducere conform HG 246 din 08.04.2010.

Ofertele, redactate în limba română urmează a fi expediate în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 25.01.2024, ora 14.00, și trebuie să conțină (copii scanate):

  • Extrasul din registrul de stat ce atestă înregistrarea agentului economic ofertant.
  • Oferta tehnică și oferta financiară;

Criteriul de desemnare a câștigătorului – oferta cea mai avantajoasă economic. Oferte alternative nu se admit.

Eventuale clarificări pot fi solicitate la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Anexa 22 - Specificatii tehnice

Anexa 23 - Specificatii de pret

Caiet de sarcini