Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, instituție publică fondată prin HG Nr. 538/2007, din subordinea Ministerului Economiei cu misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlociiI, IDNO 1007600042792, cu sediul în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 134, tel. 022225799, anunță lansarea achiziției serviciilor de consultanță în vederea dezvoltării cadrului de conformitate, Cod CPV 79140000-7, conform specificațiilor indicate în Caietul de sarcini anexat.

Prețul estimativ al contractului este 10000,00 Euro, asigurat din finanțarea oferită de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Ofertele, redactate în limba română, urmează a fi expediate în format electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pînă la data de 24 ianuarie 2023, ora 17.00, și trebuie să conțină (copii scanate):

  • Extrasul din registrul de stat ce atestă înregistrarea agentului economic ofertant sau buletinul de indentiate al ofertantului persoană fizică;
  • Oferta tehnică și oferta financiară;
  • Notă de prezentrea a ofertantului;
  • CV-urile expertului/experților și actele ce confirmă calificarea acestora (diplome, licențe, certificări).

Criteriul de desemnare a cîștigătorului – oferta cea mai avantajasă economic. Oferte alternative nu se admit.

Eventuale clarificări pot fi solictate la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

CAIET DE SARCINI Pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea dezvoltării cadrului de conformitate  în cadrul I.P. ODA