Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 500 mii de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii;

Pentru participare la componenta II – Suport financiar nerambursabil, solicitantul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. au desfășurat activitate economică în ultimele 12 luni înainte de data depunerii formularului pentru prezentul Program, reflectată în situațiile financiare prezentate Biroului Național de Statistică/darea de seamă fiscală unificată prezentată la Serviciul  Fiscal de Stat pentru ultimul an de activitate;
  3. nu sunt afiliați unui grup de întreprinderi al cărui număr de angajați și venituri din vânzări sau active totale deținute  cumulativ  depășesc  condițiile  pentru  definirea  ÎMM  stabilite  la art. 4 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii..