Programul de promovare
a agenților economici
la târguri şi expoziţii

Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și târguri naționale

ODA gestionează Programul de promovare a agenților economici la târguri şi expoziţii. La Program pot aplica întreprinderile mici și mijlocii, gospodăriile țărănești.

Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 8000 de lei.

Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate,
participant la expoziția virtuală are dreptul să beneficieze de
100% din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg,
dar nu mai mult de 2 000 lei.

Valoarea subvenționării este:

a) 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg,
dar nu mai mult de 3 000 lei (fără TVA); 
b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat,
dar nu mai mult de 5 000 lei (fără TVA);