Programul de promovare
a agenților economici
la târguri şi expoziţii

Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și târguri naționale

ODA gestionează Programul de promovare a agenților economici la târguri şi expoziţii. La Program pot aplica întreprinderile mici și mijlocii, gospodăriile țărănești.

Valoarea subvenționării este:

a) 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg,
dar nu mai mult de 3 000 lei (fără TVA); 
b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat,
dar nu mai mult de 5 000 lei (fără TVA);

Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 8000 de lei.

Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate,
participant la expoziția virtuală are dreptul să beneficieze de
100% din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg,
dar nu mai mult de 2 000 lei.