Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi valoarea de 500 000 MDL.

Beneficiarii ai Programului pot fi:

  • întreprinderile micro, mici și mijlocii, definite în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică;
  • persoanele fizice ce intenționează să înființeze o afacere, cu excepția persoanelor fizice care activează pe baza patentei și a persoanelor juridice de drept public.

 

Criterii de eligibilitate:

  • elaborează/creează produsul și/sau serviciul în conformitate cu  componentele de finanțare tematică indicate la punctul 2 al Anexei nr. 1 la HG 243/2022, și are potențial de creștere;
  • desfășoară sau intenționează să desfășoare activitate antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Formular de aplicare (cu titlu informativ)

Ghidul