Image

Acest program este finanțat de Guvernul Republicii Moldova
și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA.

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2”


Programul PARE este destinat lucrătorilor migranţi şi rudelor de gradul I ai acestora, care intenţionează să investească remitenţele în iniţierea sau în dezvoltarea unei afaceri.

Image

Obiectivele programului

  • sporirea gradului de conștientizare cu privire la posibilitățile de lansare și de dezvoltare a unei afaceri de către migranți și rudele de gradul I ai acestora prin asigurarea suportului informațional, consultativ și educațional
  • stimularea investirii remitențelor în crearea și dezvoltarea afacerii preponderent în localitățile rurale
  • creșterea competitivității afacerilor dezvoltate de către lucrătorii migranți
  • facilitarea reintegrării şi sporirea oportunităților economice pentru persoanele revenite de peste hotare

Componentele programului PARE 1+2

lnformare instruire și consulțantă antreprenorală
   

250.000 MDL

Suport financiar nerambursabil, în baza Regulii 1+1
50% / 50%

500.000 MDL

Suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza Regulii 1+2
30% / 70%

Monitorizarea și evaluarea proiectelor
   

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

01 Este lucrător migrant din Republica Moldova, soț sau rudă de gradul I - beneficiar de remitențe;

02 Este cetățean al Republicii Moldova;

03 Dorește să-și lanseze propria afacere în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

04 Poate confirma, prin prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le deține provin din remitențe.

ÎMPREUNĂ PUTEM CREA VIITORUL ACASĂ.

Migrația mai rămâne preocuparea cetățenilor dar și a instituțiilor abilitate de a o opri. ODA prin Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+2) - propune șansa unui viitor acasă pentru persoanele interesate să revină din străinătate și să inițieze o afacere. Acest proiect poate fi o reabilitare emoțională și financiară pentru cei care nu își mai doresc să fie angajatul cuiva, ci au intenția să-și gestioneze afacerea, fiind propriul său șef. E momentul să reveniți cu experiența acumulată pentru a investi în potențialul uman și practic al vostru. Aceasta, v-ar asigura un venit considerabil, iar țării - o creștere constantă a economiei. 

Descoperă alte programe

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice

Femei în Afaceri

FEMEILE, TOT MAI PREZENTE ÎN AFACERI - dovadă clară că acum au mai multe posibilități de afirmare, că acum ele pot fi ajutate să-și construiască o cariera antreprenorială de succes.

Start pentru tineri

Programul “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.