Organizatorii de expoziții/târguri care doresc să includă expozițiile/târgurile organizate de ei în calendarul expozițiilor/târgurilor  subvenționate în cadrul Programului pentru următorul an de gestiune sunt obligați să depună:

  • Cerere pentru includerea în lista expozițiilor/târgurilor subvenționate în cadrul Programului de promovare a agenților economici la târguri și expoziții.

Termenul limită de depunere a solicitărilor este 10 noiembrie a fiecărui an.

CRITERII DE PARTICIPARE REFERITOARE LA ORGANIZATORUL DE EXPOZIȚII/TÂRGURI NAȚIONALE:

  1. a)Persoană juridică înregistrată conform legislației în vigoare, pe teritoriu R.M;
  2. b)Manifestă cu regularitate (minim 3 ani) pe piaţa serviciilor expoziţionale în calitate de organizator al expoziţiilor (acest tip de activitate fiind de profil);
  3. c)Dispune, în acest scop, de resurse tehnico-materiale necesare, precum și o infrastructură dezvoltată;

După selectarea și aprobarea listei expozițiilor/târgurilor de către Comitet, persoana responsabilă în cadrul I.P.ODA, până la data de 25 decembrie a fiecărui an va publica lista pe pagina web ale I.P.ODA – www.oda.md .

În cazul în care sunt înaintate cereri pentru subvenționarea expozițiilor/târgurilor după aprobarea calendarului expozițional dar necesită a fi desfășurate în anul curent de implementare, Comitetul este convocat pentru examinarea cererii dar și a notei informative care demonstrează necesitatea și importanța desfășurării unei astfel de expoziții/târg.

 

Cerere pentru includerea în lista expozițiilor/târgurilor subvenționate
în cadrul Programului de promovare a agenților economici la târguri și expoziții