Durata instruirii: 16 ore academice

Acest curs este pentru tine dacă:

 • Ești antreprenor, contabil sau manager financiar al unei întreprinderi;
 • Dorești să înțelegi care este scopul și obiectivele managementului financiar;
 • Vrei să cunoști procesele de gestiune financiară ale companiei
 • Îți dorești să eficientizezi performanța financiară a companiei

Ce vei învăța în acest curs?

 1. Management-management financiar- contabilitate: aspecte definitorii:
  • Scopul și obiectivele managementului financiar; 
  • Responsabilitățile manageriale privind managementul financiar al companiei;
  • Procese financiare la nivelul companiilor;
  • Bugetul de venituri și cheltuieli.
 1. Tipuri și categorii de cheltuieli: 
  • Metode de estimare ale cheltuielilor; 
  • Calculul pragului de rentabilitate;
  • Calculul adaosului comercial; 
  • Estimarea veniturilor;
  • Proiectarea bugetului întreprinderii – modele financiare.
 1. Analiza cost-beneficiu a investițiilor: 
  • Analiza financiară a proiectelor de investiții a unei companii; 
  • Instrumente de analiză cost-beneficiu: perioada de recuperare, valoarea prezentă netă, pragul de rentabilitate al investiției; 
  • Analiza de risc a investiției și utilizarea modelelor financiare pentru luarea deciziilor financiare.
 1. Analiza performanței financiare a companiei: 
  • Instrumente financiare pe înțelesul managerilor non-finanțiști (fluxul de numerar, contul de profit și pierderi, bilanțul contabil);
  • Analiza și interpretarea datelor financiare;
  • Analiza profitabilității, solvabilității și lichidității;
  • Decizii financiare manageriale, decizia de investiții, decizia de finanțare

La finalul modulului vei fi capabil:

 • Să faci analiza performanței financiare a companiei:
 • Să faci analiza cost beneficiu a investițiilor;
 • Să interpretezi indicatorii financiari ai întreprinderii și să iei decizii fundamentate de dezvoltare a companiei.

Nota bene!

Reguli de participare:

 1. Prezența la ore  - nu mai puțin de 60%;
 2. Respectarea regulilor de organizare a trainingului;
 3. Implicarea practică la curs.

Aplică acum!