Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii autorizate provizoriu sau acreditate în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă, li se acordă anumite garanții și compensații prevăzute de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

 

În Monitorul Oficial din 2 octombrie a fost publicată Hotărârea nr. 722 din 30 septembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri. Astfel, Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile este adus în concordanță   cu prevederile Codului educației.

 

De garanții și compensații prevăzute de contractul colectiv sau individual de muncă beneficiază și angajații care își fac studiile în cadrul programelor de doctorat și postdoctorat în instituțiile de învățământ superior sau în organizațiile din domeniile cercetării și inovării.

 

Documentul mai prevede că, salariaților trimiși de către angajator la programe de studii autorizate provizoriu sau acreditate li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu și alte înlesniri.

 

 De garanții și compensații pot beneficia doar persoanele care vor prezenta un act confirmativ eliberat de către instituția de învățământ în care își fac studiile.

 

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării, concomitent fiind abrogată Hotărârea Guvernului nr. 624/1993 privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor și lucrărilor cu condiții de muncă grele și nocive, proscrise femeilor și Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea și transportarea manuală a greutăților. 

 Sursa: monitorul.fisc.md