Pentru a beneficia de programul de rambursare a TVA implementat prin Legea privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/2020, IMM-ul solicitant trebuia să fi fost înregistrat ca plătitor TVA începând (cel puțin) cu luna decembrie 2019.

Pentru a beneficia de programul de rambursare a TVA, IMM-ul urmează să depună către Direcția generală administrare fiscală (a se vedea: https://www.sfs.md/Adresetelefoanedecontactsiemail.aspx) o cerere însoțită de anexele necesare și calculele TVA. Ulterior, întreprinderea va fi supusă unui control fiscal tematic, în cadrul căruia SFS va examina dacă întreprinderea are toate formalitățile îndeplinite în mod cuvenit.

În termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea cererii, SFS va transmite o notificare de acceptare sau respingere a cererii. În cazul acceptării cererii, SFS va transfera suma pentru TVA-ul rambursat acumulat în contul bancar corespunzător în termen de 5 zile lucrătoare de la data acceptării. În caz de respingere, cererea poate fi modificată și retrimisă. Alternativ, decizia de respingere poate fi atacată în termen de 30 de zile.

Perioada pentru care se poate solicita rambursarea TVA este mai - decembrie 2020. Nu există termene limită cu privire la depunerea cererii, însă aceasta trebuie depusă după achitarea corespunzătoare a tuturor obligațiilor fiscale.

 

Sursa: Extras din publicaţia “Consiliere juridică de urgenţă pentru IMM-uri”, elaborată de Consiliul economic pe lângă prim-ministrul și susținută de Fondul de Impact BERD pentru Micile Afaceri.