Generarea deșeurilor constituie principalul produs secundar al stilului de viață economic și social modern. Totodată, este una dintre principalele - și se înrăutățește în permanență - probleme de mediu și sănătate umană, în pofida tuturor încercărilor de control a acesteia.

În ultimul timp, auzim tot mai des despre responsabilitatea extinsă a producătorului în contextul deșeurilor. Conceptul de responsabilitate extinsă a producătorului a fost introdus în legislația națională odată cu adoptarea Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile.

Legea definește responsabilitatea extinsă a producătorului (în continuare - REP) drept totalitatea de obligaţii impuse producătorilor pentru recuperarea, valorificarea și reciclarea produselor scoase din uz. Cu alte cuvinte, legea pune pe seama producătorilor obligația de a colecta, valorifica, recicla și elimina produsele pe care aceștia le-au pus pe piață și care au devenit deșeuri.

Activităţile pentru aplicarea responsabilităţii extinse a producătorului presupun măsurile de acceptare a produselor returnate şi a deşeurilor care rămân după utilizarea respectivelor produse, precum şi gestionarea ulterioară a deşeurilor şi asigurarea financiară pentru aceste activităţi.

În sensul Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, sunt producători persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vând şi/sau importă următoarele categorii de produse:

baterii şi acumulatori;

echipamente electrice şi electronice;

vehicule;

uleiuri;

ambalaje.

Aceste produse sunt supuse prioritar regimului REP din cauza prezenței substanțelor periculoase în componentele acestora.

Ce este REP și unde își are sorgintea

REP este o politică de mediu în care responsabilitatea producătorului unui produs este extinsă până la stadiul post-consum al ciclului de viață al produsului.

REP implică transferul responsabilității (din punct de vedere financiar și organizațional) de la guverne și municipalități la producători.

REP este, în egală măsură, o încurajare a producătorilor de a ține cont de mediu în timpul fazelor de proiectare și fabricație a produselor și, totodată, o stimulare pentru a reduce utilizarea resurselor primare, a promova utilizarea de materiale secundare și a face schimb de produse pentru a reduce deșeurile.

Prin implementarea REP se încearcă a se obține o reducere a impactului asupra mediului a produselor, pe toată durata de viață, de la producție până la sfârșit. Dacă producătorii sunt responsabili  să preia și să recicleze produsele, vor încerca să reducă la minimum costurile reale ale consecințelor asupra mediului a produselor lor. Politica a apărut la începutul anilor 1980 în câteva state membre ale Uniunii Europene, în special pentru deșeurile de ambalaje și, de atunci, s-a răspândit continuu. [2] Conceptul propriu-zis de responsabilitate extinsă a producătorului a fost introdus de academicul suedez Thomas Lindhqvist în 1990.

În dreptul Uniunii Europene, REP este considerată a fi una dintre pietrele de temelie ale politicii privind deșeurile reflectată în diferite elemente ale legislației.

În Uniunea Europeană, responsabilitatea extinsă a producătorilor este obligatorie în contextul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (waste electrical and electronic equipment (WEEE)), baterii și acumulatori (batteries and accumulators (B&A)) și vehicule (end-of-life vehicles (ELV)), care pun responsabilitatea pentru finanțarea colectării, reciclării și eliminării responsabile a acestor categorii de deșeuri pe producători.

Implementarea REP în Republica Moldova

Deși Legea nr. 209 din  29.07.2016 privind deșeurile a împlinit recent 4 ani de la adoptare, mecanismul de implementare al REP este încă în curs de dezvoltare.

În prezent, acest mecanism există doar în privința deșeurilor de echipamente electrice și electronice, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Recent a fost aprobat de către Guvern Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial. Regulamentul privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje reglementează gestionarea acestora în scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului, asigurând un grad ridicat de protecție a mediului, funcționarea pieței și evitarea obstacolelor în calea comerțului, prevenirea denaturării sau limitării concurenței.

Este în lucru și un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deşeurile de baterii și acumulatori.

 

Schemele de îndeplinire a REP existente

Atât Legea nr. 209 din  29.07.2016 privind deșeurile cât și  Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice prevede că obligațiile producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului se realizează:

          individual; sau

         prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către sistemul colectiv.

Sistem individual este atunci când un producător își organizează propriul sistem (Responsabilitatea individuală a producătorului), iar sistemul colectiv - atunci când mai mulți producători decid să colaboreze și astfel își transferă responsabilitatea către o organizație specifică (Responsabilitatea colectivă a producătorului).

Aceste scheme de asemenea au fost preluate din legislația UE.

În Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sistemul colectiv este definit drept o organizație nonprofit, creată de cel puțin doi producători de EEE, care este înregistrată în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în scopul preluării și îndeplinirii obligațiilor producătorilor de EEE sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Fiecare producător, fie că își realizează individual obligațiile, fie că este parte sau a aderat la un sistem colectiv, trebuie să se înregistreze în „Lista producătorilor”.

Regulamentul prevede că începând cu 01 ianuarie 2019, pot introduce pe piaţă EEE numai producătorii înregistraţi în Lista producătorilor.

”Lista producătorilor” este întocmită și menținută de către Agenția de Mediu, prin intermediul unui subsistem informaţional parte integrantă a Sistemului informatic automatizat “Managementul deşeurilor” (SIAMD).

În ”Lista producătorilor” sunt centralizate anual informaţii cu privire la:

cantităţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţa naţională;

cantităţile şi categoriile de DEEE care au fost colectate prin toate mijloacele şi care au fost reutilizate, reciclate şi recuperate;

cantităţile şi categoriile de DEEE exportate.

În acest fel, se monitorizează respectarea de către producătorii de EEE a obligațiilor de responsabilitate extinsă a producătorilor.

 

Răspunderea

Pentru nerespectarea obligațiilor de responsabilitate extinsă a producătorului este prevăzută răspunderea contravențională în baza art. 154 din Codul contravențional (Încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor).

 

Sursa: bizlaw.md